ภาษีไปไห‪น‬ 4+

DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY (PUBLIC ORGANIZATION)

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • 3.4 • 13 รายการจัดอันดับ
    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้ดำเนินการพัฒนา “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” หรือ “ระบบภาษีไปไหน?” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ “เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาล ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และข้อมูลด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติในรูปแบบ Dashboard และการจัดอันดับ Ranking ข้อมูลต่างๆ เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีช่องทางร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และช่องทางการร้องทุกข์ ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือสามารถร้องเรียนผ่านโครงการที่พบเบาะแสทุจริต และแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันที อีกทั้งยังมีช่องทางการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจเว็บไซต์ ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ยังมีช่องทางการ Export ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ค้นหาและการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบภาษีไปไหนในรูปแบบ API เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ อันจะนำไปสู่การยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใส และการคอร์รัปชันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.3.2

Performance Improvement

การจัดอันดับและความเห็น

3.4 จาก 5
13 รายการจัดอันดับ

13 รายการจัดอันดับ

Iimoya ,

ดีค่ะ แต่ยังไม่เสถียรนะคะ

แนวคิด ดีค่ะ ทำให้รู้ว่า รอบๆตัวมีการใช้ภาภรอะไรบ้าง

อยากให้มีช่องทางแนะนำ ให้นำเงินภาษี ไปแก้ไขส่วนไหนของชุมชนด้วยค่ะ บางส่วนควรเอาเงินภาษีมาใช้ มากกว่าที่เอามาใช้อยู่เยอะค่ะ

กลายเป็นเอาภาษีไปใช้ไม่ตรงจุด

แอพยังไม่เสถียรนะคะ มีเด้งบ่อยค่ะ
ถ้าแก้ตรงนี้ก่อน ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดี
เป็นกำลังใจให้นะคะ

AdNij ,

ดีค่ะ แต่อยากให้อัพเดทข้อมูลมากกว่านี้

ดีมากค่ะ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และนักเรียนนักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูล...อยากให้มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากกว่านี้ค่ะ

Pequet_ ,

ใช้ไม่ได้เลย

หมุนโหลดแล้วไม่ขึ้น

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY (PUBLIC ORGANIZATION) ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บและเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บรวบรวมแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • ตำแหน่งที่ตั้ง
  • ประวัติการค้นหา
  • ข้อมูลการใช้งาน
  • การวินิจฉัย

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

หนังสือ
การแพทย์
เครือข่ายสังคม
การแพทย์
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เพิ่มประสิทธิภาพ

คุณอาจจะชอบ

อ้างอิง
อ้างอิง
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา