มาตราตัวสะกดกับพ่อมดน้อ‪ย‬ 17+

Info Media Innovation

    • 5.0 • 2 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นเนื้อหาสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านและสะกดคำได้ ผู้เรียนจะเรียนรู้การออกเสียงคำที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆ รูปและเสียงของตัวสะกดในมาตราต่างๆ ตัวอย่างคำต่างๆ ที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆ ทั้งตรงรูปและไม่ตรง เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
- ท 1.1 ป1/2 บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
- ท 1.1 ป2/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
- ท 1.1 ป2/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
- มาตรา กง
- มาตรา กม
- มาตรา เกย
- มาตรา เกอว
- มาตรา กก (ก ข ค ฆ)
- มาตรา กด (ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ต ถ ท ธ ศ ษ ส)
- มาตรา กบ (บ ป ภ พ ฟ)
- มาตรา กน (น ญ ณ ร ล ฬ)
- คำที่มีตัวสะกดตรงรูป
- คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงรูป

Feature
Application เรื่อง “เรียนรู้มาตราตัวสะกดกับพ่อมดน้อย” มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้ความหมายของมาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา
- เรียนรู้ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆ
- เรียนรู้ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆ ทั้ง 8 มาตรา คือ มาตรา กง กม เกย เกอว กน กก กบ กด ทั้งตรงรูปและไม่ตรงรูป
- เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสนุกๆ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูน และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Info Media Innovation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Education
Lifestyle
Education
Finance
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education