มันนี่ฮั‪บ‬ 4+

Money Hub

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

About this app

Money Hub Loan is a personal loan under the supervision of the Bank of Thailand. This loan is offered to ordinary persons whose purposes are to use as a reserve fund for consumption or career without having property as collateral or requiring the guarantor.Key features:
- Apply online
- Receive loan within 48 hours
- No collateral required
- Income document requiredProduct list:
1.Personal loan for career:
- Credit limit: THB 50,000
- APR: 33%
- Number of period : Minimum 3 months - Maximum 12 months
- No Duty stamp fee
- No prepayment fee
- No front-end fee


Calculation Example*
- Credit line = 5,000 THB
- No Duty stamp fee
- Credit line (net of fee) = 5,000 THB
- Estimated amount of first monthly payment = 553 THB
- Estimated amount of final monthly payment = 429 THB
- Annual Percentage Rate = 33%
- Number of period = 12 months2.Personal loan for consumption or travel
- Credit limit: THB 50,000
- APR: 25%
- Number of period : Minimum 3 months - Maximum 12 months
- No Duty stamp fee
- No prepayment fee
- No front-end feeCalculation Example*
- Credit line = 5,000 THB
- No Duty stamp fee
- Credit line (net of fee) = 5,000 THB
- Estimated amount of first monthly payment = 520 THB
- Estimated amount of final monthly payment = 426 THB
- Annual Percentage Rate = 25%
- Number of period = 12 months* The calculation is for illustrative purposes only and is subject to change without notice.

สินเชื่อมันนี่ฮับ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศ สินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับการอุปโภคบริโภค หรือการประกอบอาชีพ
ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน- รับเงินใน 48 ชม. หลังทําสัญญาสินเชื่อ
- สามารถใช้งานได้บน iOS version 11 ขึ้นไป


ตรวจสอบรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สินเชื่อมันนี่ฮับ : https://www.moneyhubservice.com/

LINE : @moneyhub
Address : Moneyhub Service, 12th Floor, 1010 Shinawatra Tower III, Viphavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

What’s New

Version 4.8

ปรับปรุงแก้ไขคำร้องยื่นขอสินเชื่อให้สามารถลบ statement ย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้น

Ratings and Reviews

2.5 out of 5
1K Ratings

1K Ratings

สานนน่ง ,

Siriyaporn

ข้าพเจ้า น.ส.ศิริญาภรณ์ ธรรมไชย์ ได้ทำการกรอกข้อมูลบัตร ปชช. และทำการสมัคร แอปพิเคชั่น มันนี่ฮับ เมื่อวันที่ 14/10/64 แต่ไม่ได้สมัครสินเชื่อใดๆทั้งสิ้น ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือนำข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าไปทำธุรกรรมโดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนลงรายมือชื่อ หรือหากข้อมูลส่วนตัวข้าพเจ้าถูกเปิดเผย ข้าพเจ้าขอดำเนินทางกฏหมาย เอาผิดกับแอปพิเคชั่น มันนี่ฮับและข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าไปใช้

wrsdw ,

ยกเลิกข้อมูล

ข้าพเจ้า นายภัทรวัต โต๊ะเอียด ได้ทำการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และทำการสมัครเข้าแอพลิเคชั่น มันนี่ฮับ เมื่อวันที่ 16/12/2564 และได้ยื่นขอสินเชื่อ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ดังนั้นเอกสารที่แนบไปทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้บริษัทนำไปใช้ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น และถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่รับผิดชอบทุกๆกรณี แบะถ้าบริษัทมันนี่ฮับนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้าจะดำเนินการตามกฎหมายเอาผิดทางแอพลิเคชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้องทันที

phornthip.May ,

ยกเลิกข้อมูล

ข้าพเจ้า นางสาวพรทิพย์ ปิวาคม ได้ยื่นขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 15/10/2564 แต่ผลไม่รับการอนุมัติ ดังนั้น เอกสารที่ข้าพเจ้าได้แนบไปทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่อนุญาติให้ บริษัทมันนี่ ฮับ นำไปใช้ในทางด้านอื่นๆ และถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี และถ้าบริษัทนำข้อมูลและเอกสารไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าจะทำการตามกฎหมายและฟ้องโดยทันที

App Privacy

The developer, Money Hub, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Financial Info
  • Contact Info
  • User Content
  • Identifiers
  • Sensitive Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Financial Info
  • Location
  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance