ลายไท‪ย‬ 4+

Info Media Innovation

    • 5.0 • 2 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลายไทยขั้นพื้นฐานซึ่งมี 5 ลายหลัก ได้แก่ ลายกระจัง ลายประจำยาม
ลายกระหนก ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ และลายแข้งสิงห์ บางครั้งลายเหล่านี้อาจเป็นส่วนประกอบอยู่ในลวดลายอื่นๆ
และมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ตามแต่หลักฐานที่ค้นพบ โดยผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ แล้วนำมาสรุป
เป็นองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึบซับและรู้จักลายไทย ความเป็นไทยซึ่งนับวันจะเลือนหายไป

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วยลายไทยที่ควรรู้จัก เช่น ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์
ลายกระหนกหรือกนก และลายแข้งสิงห์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลายไทยขั้นพื้นฐาน
- เพื่อฝึกวาดภาพลายไทยได้จากขั้นตอนการฝึกวาด
- เพื่อสามารถนำลายไทยไปประยุกต์ใช้และตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้

Feature
- มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลายไทยที่ควรรู้จัก
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม
- มีเกมสำหรับให้ผู้เรียนได้ตกแต่งลายไทย ที่สามารถ Share ผ่าน Facebook ได้
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- เสริมทักษะการเรียนในห้องเรียน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
- หลังจากติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

What’s New

Version 1.0

แอปนี้ได้รับการอัปเดตโดย Apple ให้แสดงไอคอนแอป Apple Watch แล้ว

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

ปฏิภาณ เกิดไผ่ล้อม ,

ลายไทย

ดีมากเลยครับ

App Privacy

The developer, Info Media Innovation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Lifestyle
Education
Finance
Education
Education

You Might Also Like

Education
Reference
Education
Education
Education
Education