AR วิทย์ ป.5 4+

วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 5

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • 4.0 • 19 รายการจัดอันดับ
    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 420

420 ปรับปรุงระบบ

การจัดอันดับและความเห็น

4.0 จาก 5
19 รายการจัดอันดับ

19 รายการจัดอันดับ

proud201154 ,

คืออย่างนี่ค่ะ

ถ้าจะเเสกนต้องเเสกนที่หนังสือวิทยาศาสตร์เเละเทคโลโนยีป.5ค่ะ

surabale ,

เด้งออกตลอด

เปิดแอฟไม่ได้ เด้งออกตลอดเลย

Patcha1911 ,

แอปใช้ไม่ได้

เปิดแอปสแกนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เกม
การศึกษา
การศึกษา

คุณอาจจะชอบ

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา