สมุดสุขภา‪พ‬ 4+

DOH (Thailand)

    • 1.9 • 13 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

ระบบบบริการหลัก (National PP ECO - System Platform) และระบบบริการสุขภาพ (Smart Citizen Digital Platform) จัดทำโดยกรมอนามัย เพื่อพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชนปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองที่กำหนดให้มีสุขภาพอนามัยดีแบบวิถีใหม่ของกรมอนามัย ในสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ ประชาชน ตลอดจนสามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการสร้างความรอบรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการใช้บริการต่อไป โดยระบบรองรับการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพและการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม พร้อมทั้งประเมินคัดกรอง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และนำเสนอบริการด้านสุขภาพที่มีประโยชน์อย่างเหมาะสม

What’s New

Version 2.1.0

เปลี่ยนรูปพื้นหลัง

Ratings and Reviews

1.9 out of 5
13 Ratings

13 Ratings

Ratikarn ,

ควรปรับปรุง

แย่มาก ทำไมต้องใช้เลขหลังบัตรประชาชน ข้อมูลที่หลุดๆไปก่อนนี้ก็จากสาธาทั้งนั้น ควรปรับปรุงให้ดูมีความน่าเชื่อถือและดูน่าไว้วางใจกว่านี้

2811988 ,

ข้อมูล

ใช้ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนเชิงลึกทำให้รู้ไม่ปลอดภัยในข้อมูลมาก

ชื่อเล่นจ้า ,

ดาวน์โหลดแอป

ใช้ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป ควรใช้ความสมัครใจในการสมัครไม่ใช่บังคับ

App Privacy

The developer, DOH (Thailand), indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Utilities
Health & Fitness

You Might Also Like

Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Medical
Medical
Medical