สุขพอที่พ่อสอ‪น‬ 4+

DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY (PUBLIC ORGANIZATION)

Designed for iPad

    • 4.6 • 36 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙ คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

What’s New

Version 2.3

Fixed Shared Photo With Email

Ratings and Reviews

4.6 out of 5
36 Ratings

36 Ratings

KruPheangjai ,

ขอบคุณ

โหลดไว้เมื่อหลายปีก่อน และติดเครื่องเปิดดูตลอด มาวันนี้ซื้อเครื่องใหม่มา พอเปิดเครื่องใหม่โดยใช้ไอดีเดิม เพื่อหวังว่าทุกอย่างในเครื่องเก่าจะมาครบเหมือนเดิม แต่ปรากฏว่า สุขพอที่พ่อสอนมาแต่หน้าปก เปิดไปด้านในไม่ได้ค่ะ เกิดอะไรขึ้นคะ

FhanTomPom ,

ทำไมแอพแชร์ไม่ได้แล้วละครับ

แอพเข้าไม่ได้แล้วนะครับ

ORMLORM ,

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำแอพพลิเคชั่นนี้นะคะ จะเป็นแอพที่ติดเครื่องหนูเสมอไป อย่าหยุดที่จะพัฒนาต่อนะคะเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆที่จะให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ^^

อยากแนะนำให้เพิ่มเรื่องของบทเพลงพระราชนิพนธ์จ้าเช่นความเป็นมาของแต่ละเพลงค่ะ พร้อมช่วยสนับสนุนงบประมาณที่จะพัฒนาแอพนี้นะคะ

App Privacy

The developer, DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY (PUBLIC ORGANIZATION), has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Productivity
Medical
Social Networking
Medical
Utilities
Reference

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Reference