หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ มานะ มาน‪ี‬ 4+

Info Media Innovation

    • 4.9 • 7 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยบทเรียนในหนังสืออ่านเพิ่มเติม “มานะ มานี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย "การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
muneeroh.p@yru.ac.th
ผู้ร่วมงานวิจัย
นางเสาวณีย์ ดือราแม
ครูอันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
risnanee@hotmail.com

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนและแบบฝึกในหนังสืออ่านเพิ่มเติม “มานะ มานี” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บทที่ 25 – 30

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่การพัฒนาการทางภาษาของนักเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

What’s New

Version 1.2

แอปนี้ได้รับการอัปเดตโดย Apple ให้แสดงไอคอนแอป Apple Watch แล้ว

bug fixes

Ratings and Reviews

4.9 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

ppppuii ,

ดีๆๆ

ชอบค่ะ

Are sraen ,

น่ารักดีคะ

ตัวการ์ตูนน่ารักเหมาะกับเด็ก

lek..lek ,

ชอบมากค่ะ

มีประโยชน์มากเลย เหมาะสำหรับเด็กๆ ค่ะ

App Privacy

The developer, Info Media Innovation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Lifestyle
Education
Finance
Education
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education