ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

카카오 프렌즈와 함께! 신나는 레이싱 경기!

듀오 시스템으로 완전히 새로워진 프렌즈레이싱을 만나보세요.

특징 1. 듀오 시스템!
이제 2명의 레이서와 2대의 카트로 경기에 참가합니다.
경기 중 언제든 대기 중인 카트와 레이서로 교체할 수 있습니다.
다양한 카트와 레이서 능력을 조합해, 자신만의 전략을 세워 트랙을 공략해 보세요!

특징 2. 카트 개조
이제 카트의 성능을 다양하게 개조할 수 있습니다.
스킬 모듈을 통해 경기에 도움이 되는 다양한 패시브 스킬을 얻을 수 있습니다.
개조를 통해 자신만의 카트를 만들어 보세요.

특징 3. 액션 스킬
스킨마다 특별한 액션 스킬을 보유하고 있습니다.
스킨이 가진 액션 스킬을 활용해 경기에서 승리를 차지하세요.

특징 4. 싱글 플레이 지원
다른 사용자와 경쟁하는 리그가 아닌, 투어에 참가하여 싱글 플레이를 즐겨보세요.
매일 새로운 투어 열리고, 스테이지를 공략해 다양한 보상을 받을 수 있습니다.

지원 대상 기기 정보
1) 최소사양 : AOS 6.0 이상 / 갤럭시S 5 이상 / 최소 2GB RAM 이상 필요

공식 커뮤니티
공식 커뮤니티를 방문하여 최신 소식과 게임 정보, 다양한 이벤트 소식을 확인할 수 있습니다.
네이버 카페 : https://cafe.naver.com/frduo

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.0.7

1. 접속 보상, 룰렛 이벤트, 무료 상품을 광고 시청 없이 수령 가능하도록 변경
2. 친구찾기에서 랜덤추천이 동작하지 않는 문제 수정
3. 타이어 부족 상태에서 싱글 플레이 시, 타이어 부족 팝업이 노출되는 현상 수정
4. 기타 UI 이슈 수정

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป ROIGAMES Inc. ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ข้อมูลที่ใช้ติดตามคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจใช้เพื่อติดตามคุณทั้งในแอปและเว็บไซต์ที่บริษัทอื่นเป็นเจ้าของ:

  • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บรวบรวมแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • เนื้อหาของผู้ใช้
  • ตัวระบุ
  • ข้อมูลการใช้งาน
  • การวินิจฉัย

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอปนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ