ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

- ระบบแจ้งนักเรียนลงเวลามาเรียน
- ระบบความประพฤตินักเรียน
- ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
- ระบบจดหมายถึงผู้ปกครอง
- ระบบปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
- ระบบ School Messenger

โปรแกรม AP Student เป็นซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศสำหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนในรูปแบบ Mobile Application ที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปกครองและดูแลนักเรียน
ได้แก่ ระบบแจ้งนักเรียนลงเวลาเข้า-ออกโรงเรียน ระบบแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง ระบบธนาคารความดี ระบบความประพฤตินักเรียน ระบบแจ้งจดหมายถึงผู้ปกครอง ระบบประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระบบปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ระบบ School Messenger(สำหรับใช้ในการรับส่งข้อความแจ้งผู้ปกครองและติดต่อสื่อสารรวมถึงสนทนากับครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ด้วย) นอกจากนี้ยังมีระบบการสืบค้นและรายงานผลข้อมูลต่างๆ
ทำให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลของนักเรียนบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนและครูประจำชั้น และทำให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใช้ในระบบงานสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ/ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การจัดอันดับและความเห็น

2.8 จาก 5
17 รายการจัดอันดับ

17 รายการจัดอันดับ

SakuyaGaming ,

ไม่ชอบอย่างแรง

ไม่ได้เรื่อง ค้างง่ายมากขนาดเน็ตดีๆ ยังขึ้นgate way time out เลย ถามคนอื่นก้ไม่เห็นมีอะไรเลย

akuij ,

สุดยอด

ทำดีครับ

FramE :3 ,

Interface

Interface ไม่สวย ใช้งานค่อนข้างยากมาก อยากให้ปรับ UI ให้ User friendly มากกว่านี้

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาชื่อ "MONGKOL RODJAN" ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ