iPhone Screenshots

Description

ขอรับบริการจากสำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ผ่านแอพ เพื่อรับคิวออนไลน์
- บริการทะเบียนราษฎร ทะเบียนชื่อบุคคล การทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
- บริการทะเบียนปกครอง การปกครองท้องที่ การบริหารงานบุคคล
- บริการการขออนุญาติงานก่อสร้างต่างๆ
- บริการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
- บริการอนุญาตสถานที่ประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร การใช้เครื่องขยายเสียง
- บริการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การลดมลพิษ และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม
- บริการจัดการศึกษา
- บริการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

What’s New

Version 1.0.4

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการนัดหมาย

Ratings and Reviews

2.4 out of 5
16 Ratings

16 Ratings

teddyzzzzzz ,

จองคิวออนไลน์ใช้งานไม่ได้

ระบบที่หน้าสำนักงานไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบในแอพได้ สุดท้ายจองไว้ ไปถึงคิวเต็มก็ไปเสียเวลามาก

tsauditor ,

ห่วยมาก

ถ้ายังไม่พร้อมจะให้บริการก็อย่าพึ่งให้ใช้ กดคิวก่อนออกจากบ้านมายื่นคิวอาร์หน้างาน ก็ต้องมากดคิวใหม่ จะให้จองคิวเพื่ออะไร

wishwingz ,

Cannot actually work

กดจองคิววันนี้ไว้แต่เมื่อไปถึงสำนักงานเขตบางนาบอกว่าแอพใช้งานจริงไม่ได้ ให้ walk-in เข้ามาเท่านั้น แล้วจะทำแอพขึ้นมาทำมะเขืออะไร ?

Information

Provider
Bangkok Metropolitan Administration
Size
20.2 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like