ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในด้านการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาวิจัยพันธุ์พืช เป็นศูนย์ข้อมูลด้านพืชเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชน ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและพรรณพืช พร้อมทั้งสามารถยกระดับให้ดีทัดเทียมในระดับสากลได้โดยการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปัจจุบันได้พัฒนาจนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มองค์กร และนำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงสื่อให้ทันสมัย และเข้าถึงผู้เข้าชมได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นองค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อให้ประชาชนที่มี Tablet และ Smart Phone ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก AR ในด้านทรัพยากรพรรณพืชได้อย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.8.6

ปรับปรุงโมเดลสามมิติ และเนื้อหา

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
1 รายการจัดอันดับ

1 รายการจัดอันดับ

nufjkrr ,

เยี่ยมครับพัฒนาต่อไปนะครับ

น่าสนใจครับพัฒนาต่อไปนะครับ

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป The Botanical Garden Organization, Thailand ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ