CF Event 4+

CF Calculator for events

Thailand Greenhouse Gas Management Organization

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า หรือแม้กระทั่งการจัดงานอีเว้นที่ต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนของการจัดงานและการพักแรม การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การใช้พลังงานในการปรุงอาหาร สื่งที่เหลือทิ้งจากการจัดงาน ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์
สิ่งมีชีวิตและนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

การจัดงานกิจกรรม หรือ อีเว้นท์ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยส่งเสริมให้มีการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยมาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดงานเพื่อทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดลงเท่ากับศูนย์ เรียกว่า Carbon Nuetral

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากงานกิจกรรม ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น CF Event (ซึ่งย่อมาจาก Carbon Footprint Event Calculator หรือแปลเป็นไทยว่า เครื่องคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานกิจกรรม)
โดยจะให้ผู้ใช้นั้นเลือกใส่ข้อมูลของงานกิจกรรมที่จัดขึ้นมา และยังสามารถส่งการคำนวณไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้ารับรองการคำนวณ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0.3

- แก้ไขรายละเอียดในการเปิดบัญชี

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Thailand Greenhouse Gas Management Organization ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

ไลฟ์สไตล์
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
สภาพอากาศ
ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์

คุณอาจจะชอบ

เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก