ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้ง 1/2561 ได้มอบนโยบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการลดภาระประชาชนเมื่อต้องมีการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งการจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่หน่วยงานของรัฐกว่า 60,000 จุดทั่วประเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยวิธีการปักหมุดพิกัดสถานที่

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศผ่านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำงานร่วมกันบรรลุผลสำเร็จของโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน กพร.) และกรมการปกครอง นำข้อมูลการปักหมุดพิกัดสถานที่มาพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน “CITIZENinfo แอปเพื่อประชาชน" เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนค้นหาพิกัดสถานที่และนำทางไปที่ตั้งหน่วยงานภาครัฐได้ พร้อมดูสถานะบริการที่ยกเลิกการร้องขอสำเนาเอกสาร และค้นหาคู่มือสำหรับประชาชนในการเข้าใช้บริการภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการจากภาครัฐที่รวดเร็ว ง่าย ลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการได้ทันที เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และวางแผนการยกระดับคุณภาพการบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ตลอดจนมีระบบติดตามขับเคลื่อนการยกเลิกสำเนาเพื่อพัฒนาไปสู่การให้บริการในยุคราชการ 4.0 ต่อไป

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.4.0

Performance improvement.

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
11 รายการจัดอันดับ

11 รายการจัดอันดับ

มินดี้ ,

Good application

Good application

PerthPunyapat ,

ดี

ใช้ง่าย มีประโยชน์ดี

zean1890 ,

ภาษา

บางหน้า ภาษาไทย เพี้ยนครับ พัฒนาต่อไปครับ ดีมากเลย

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Electronic Government Agency
ขนาด
37.2 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 10.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Digital Government Development Agency (Public Organization)
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ