ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Millions of users won't go wrong. Download it NOW!!!

Color Splurge is a photo editor thats Lets you Selective De saturation(Popularly known as selective coloring and recoloring Effect) and Colorize your photos and generate high quality images.No matter how big is the image it lets you generate the High quality output.It is fully integrated to social networks like Facebook.
Feature
1. Selective desaturation, check out the screen shots to find out what you can do with this app
2. Colorize ,pick the color you like and paint your photos, check out the screen shots to fell what you can do with this app
3. Get the images from your Facebook Album, Facebook Profile Photo, Photo Album, and Camera
4. Upload your work to Facebook Albums, Phone Album, Email and Clipboard
5. Supports Undo with unlimited(until memory is full in your device) number of levels
6. Can save as many projects as you want
7. Multiple resolutions to choose while Uploading your images,check out the screen shots to fell what you can do with this app
8. Copy the image to the clipboard and use it where ever you want
9. Zoom In, Zoom Out and Pan using your two fingers, make your life easy to work to details of the image
10. Use the Brush size that works for you
11. Can see the brush tip while working on the image, so that it will be easy for you while working on the image
12. And it is free

Image Selection Choices
1. Facebook Profile photo
2. Facebook Album photos
3. Device Album
4. Camera
5. Clipboard

Upload Support
1. Facebook Albums
2. Email
3. Device Album
4. Clipboard

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 4.7.8

+Fixed crashes
+1000 plus new frames and templates added
+Improved performance

การจัดอันดับและความเห็น

3.9 จาก 5
17 รายการจัดอันดับ

17 รายการจัดอันดับ

Moonstruck Man ,

Awesome!!

Good color

cozeee ,

Nice and easy

Love

วม ,

Good

♥️♥️♥️

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
pixel force private limited
ขนาด
85.5 MB
ประเภท
Photo & Video
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เวียดนาม, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
© Vijaya kumar reddy Doddavala
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. Remove Ads ฿179.00

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ