ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

CU-TEP หรือ CUTEP Practice & Test เป็นแอพพลิเคชั่นแนว Education เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ (English Language) เพื่อเตรียมสอบ CU TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) หรือผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป โดยข้อสอบ CU TEP Practice Test เขียนขึ้นโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการติวสอบ CU TEP โดยเฉพาะ (ไม่ซ้ำกับใครแน่นอน !!!) นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถใช้แบบฝึกหัดในแอพ CU TEP มาประยุกต์กับการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น สอบ TU Get ได้อีกด้วย

ผู้ใช้ CU-TEP Practice Test จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเตรียมสอบ CU-TEP รับรองได้ว่าคุณจะได้คะแนนที่สูงขึ้นในเวลาอันสั้น คุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิดเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วคุณจะเก่งขึ้นแน่นอน คะแนนสอบของคุณจะสูงขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษจะง่ายขึ้น

CU-TEP (cutep) Practice Test ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ
1. Practice : ผู้ใช้งานสามารถฝึกทําแบบฝึกหัดทั้งในส่วนการฟัง ส่วนการอ่าน และส่วนการเขียน โดยแต่ละข้อนั้นจะมีคําเฉลยพร้อมทั้งคําอธิบายให้โดยละเอียด
2. Simulation Test : ซึ่งจะเป็นการจําลองสถานะการณ์เหมือนการทําข้อสอบ CU-TEP จริงๆ ที่สนามสอบ โดยจะมีชุดข้อสอบจํานวนข้อเท่ากับข้อสอบที่จะต้องทําจริงๆ ในวันสอบ มีการจับเวลาและแจ้งคะแนนให้ผู้ใช้ทราบหลังจากทําข้อสอบเสร็จ

ข้อสอบ CU-TEP ใน CU-TEP Practice Test เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) โดยเน้นการสอบแบบ CU-TEP Listening Reading and Writing Test (การฟัง การอ่าน และการเขียน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน

โดยข้อสอบนั้นจะแบ่งเป็น 3 part ใหญ่ๆ (Listening, Reading, Writing)

Listening
Part 1.1 - Short Dialogue : บทสนทนาสั้นๆระหว่างคน 2 คน ผู้สอบจะได้ยินบทสนทนาแต่ละบทเพียงครั้งเดียว และหลังบทสนทนา
จะมีเสียงของผู้พูดคนที่ 3 ถามคำถาม 1 คำถาม เมื่อจบคำถาม ผู้สอบต้องตอบคำถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ผู้สอบคิดว่าถูกต้องที่สุด

Part 1.2 – Long Dialogue : บทสนทนาแบบยาว ผู้สอบจะได้ยินบทสนทนาแต่ละบทเพียงครั้งเดียว และหลังบทสนทนาแต่ละบท ผู้สอบ จะได้ยินคำถามที่เกี่ยวกับบทสนทนานั้น 3 ข้อ เมื่อคำถามแต่ละข้อจบลง ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ผู้สอบ
คิดว่าถูกต้องที่สุด

Part 1.3 - Monologue : บทพูดโดยคนๆเดียว ผู้สอบจะได้ยินบทพูดแต่ละบทเพียงครั้งเดียว และหลังบทพูดแต่ละบท ผู้สอบจะได้ยินคำถามที่เกี่ยวกับบทพูดนั้น 3 ข้อ เมื่อคำถามแต่ละข้อจบลง ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ผู้สอบคิดว่าถูกต้องที่สุด

Reading
Part 2.1 - Cloze Test : ผู้สอบจะได้อ่านบทอ่าน 1 เรื่อง ที่มีช่องว่างทั้งหมด 15 ช่อง โดยผู้สอบจะต้องเลือกตัวเลือก 1 ตัวที่อยู่ในแต่
ละข้อคำถาม ซึ่งเมื่อนำมาเติมในบทอ่าน จะทำให้บทอ่านนั้นได้ความครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง

Part 2.2 - Short Passage : ผู้สอบจะได้อ่านเรื่องอ่านสั้นๆ และตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องอ่านนั้น 5 ข้อ ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ผู้สอบคิดว่าถูกต้องที่สุด

Part 2.3 - Long Passage : ผู้สอบจะได้อ่านเรื่องอ่านแบบยาว และตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องอ่านนั้น 10 ข้อ ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ผู้สอบคิดว่าถูกต้องที่สุด

Writing
Part 3 - Error Identification : ข้อสอบในแต่ละข้อจะมีส่วนที่ขีดเส้นใต้ 4 ส่วน และมีหมายเลข 1-4 กำกับ ผู้สอบต้องพิจารณาดูว่าข้อใดในตัวเลือก 1-4 ที่ผิดไวยากรณ์และต้องเลือกคำตอบนั้น

สําหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแบบออฟไลน์ ก็สามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ในเครื่องก่อน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแยกดาวน์โหลดข้อมูลได้ตั้งแต่ Part1 จนถึง Part สุดท้าย โดยดาวน์โหลดทีละ Part เพื่อไม่ให้ไฟล์ข้อมูลใหญ่จนเกินไป หลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถฝึกทํา CU-TEP ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่บนรถไฟฟ้า หรือที่ไหนก็ตาม โดยไม่ต้องใช้ Internet

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 11.6

Minor bug fixes and improvements.

การจัดอันดับและความเห็น

4.4 จาก 5
478 รายการจัดอันดับ

478 รายการจัดอันดับ

aompty ,

ยังไม่น่าพอใจ

คำถามเปลี่ยนแต่คำตอบไม่เปลี่ยนไปตามคำถาม เปลี่ยนถึงแค่ข้อสองตลอดเลยทำไง เสียตังไปแล้ว

Photjanard ,

Good

Thanks

Chanpens ,

ความคุ้มค่า

ได้ฝึกทำข้อสอบในระดับหนึ่ง แต่ไม่อยากให้เสียเงินอัพเกรดเลยค่ะ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป CodeMobiles (Thailand) Company Limited ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ข้อมูลที่ใช้ติดตามคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจใช้เพื่อติดตามคุณทั้งในแอปและเว็บไซต์ที่บริษัทอื่นเป็นเจ้าของ:

  • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บและเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • ข้อมูลการใช้งาน
  • การวินิจฉัย

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอปนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ