ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวิดิจิตอล (Digital TV Service Area) โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม(สำนักงาน กสทช.)
มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการหาทิศทางในการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล โดยอาศัยแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นประกอบกับข้อมูลทางเทคนิคของผู้ให้บริการโครงข่ายเฉพาะในส่วนของสถานีหลัก และอาศัยข้อมูลภูมิประเทศในการคำนวณ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์จากซอฟแวร์ซึ่งเป็นการคาดการณ์ และขอสงวนความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ทุกกรณี สำนักงาน กสทช. จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.0.1

- ปรับปรุง ประสิทธิภาพโดยรวม

การจัดอันดับและความเห็น

2.2 จาก 5
72 รายการจัดอันดับ

72 รายการจัดอันดับ

Aom A Loner ,

แอพไม่มีประสิทธิภาพ

โหลด area ปัจจุบันไม่ขึ้น ไม่พบเสาปล่อยสัญญาณที่ใกล้ที่สุด รวมถึง search area ที่อาศัยไปแล้วยังระบุตำแหน่งไม่ได้ เข้าใจว่าเป็นของ กสทช. รบกวนปรับปรุงแอพให้มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ หน้า UI การใช้งานก็วางตำแหน่งไม่พอดีจอ จะใส่ข้อเสนอแนะในแอพยังโหลดส่งไม่ได้ รบกวนไปทำมาใหม่ให้ดีกว่าเดิม ควรทำให้ดีกว่านี้ก่อนจะให้ user มาใช้งาน ไม่เข้าใจว่าผ่านกระบวนการทดสอบระบบมาได้อย่างไร ได้รับรีวิวแล้วนำไปปรับปรุงด้วยค่ะ

No notif ,

คลื่นหาย

หมุนตามองศาดูไม่ได้กว่าเดิม

nvhggfg ,

แอปใช้งานไม่ได้แก้ไขด่วนเสียชื่อ กสทช.หมด

เข้าได้มั่งไม่ได้มั่ง โหลดช้ามาก ปรับปรุงด้วยครับ เสียชื่อ กสทช.หมด

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ