ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

E-Pay Slip (สลิปเงินเดือน)

เป็นระบบที่ช่วยให้การแจ้งเงินเดือนให้พนักงานภายในองค์กรหรือบริษัทเป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ในการแจ้งข้อมูลเงินเดือนพนักงาน จากเดิมเป็นสลิปเงินเดือนที่เป็นกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งทำให้การแจ้งข้อมูลเงินเดือนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันสมัยขึ้น

ข้อเสียการแจ้งข้อมูลเงินเดือนที่เป็นสลิปเงินเดือน
- มีความล่าช้าในการแจ้งเนื่องจากต้องพิมพ์ จากนั้นส่งไปยังหน่วยงานต่าง เซ็นต์รับเอกสารโดยหัวหน้างาน ถ้าหัวหน้างานไม่มาทำงานหรือติดธุระ ณ วันที่ส่งเอกสาร พนักงานในหน่วยงานก็รับสลิปเงินเดือนล่าช้าออกไป
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อสลิปเงินเดือนและการเก็บ Stock, ค่าหมึกเครื่องพิมพ์, ค่าบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ อื่นๆ
- เสียเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR

ข้อดีข้อระบบข้อมูลเงินเดือน ออนไลน์ ( E-Pay Slip )
- มีความรวดเร็วในการแจ้งเงินเดือนพนักงานงาน
- ลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
- ลดค่าใช้เนื่องจากไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน เหลือเพียงค่าส่ง SMS ซึ่งหากคิดต่อคนโดยประมาณเพียง 0.50 - 1 บาท /เดือน
- รองรับการดูข้อมูลเงินเดือนผ่านทางระบบ application บนมือถือ
- รองรับการส่งข้อมูลผ่านระบบ SMS

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.0.0

Version 2.0.0

การจัดอันดับและความเห็น

2.7 จาก 5
12 รายการจัดอันดับ

12 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป Teeprakorn Junbuala ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ