ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

ปรับปรุงการแสดงผลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แอปพลิเคชั่น EXCISE LAW สำหรับดูและค้นหากฏหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้ประกอบการ

โดยมีประเภทกฎหมายต่างๆ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ
2. กฎกระทรวง
3. ประกาศกระทรวงการคลัง
4. ประกาศกรม
5. ระเบียบกรม
6. คำสั่งกรม

ข้อมูลกฎหมายได้รับการอัปเดทตลอดเวลา มีลิงค์เชื่อมโดยในแต่ละมาตรา เพื่อความสะดวกในการอ่านและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.2

ปรับปรุงการแสดงผลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป The Excise Department ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอปนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

ธุรกิจ
หนังสือ
การศึกษา
ธุรกิจ

คุณอาจจะชอบ

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา