ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

ดตามอัพเดตข่าวคราวเพื่อนๆ ได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งกว่าเคยด้วยแอพ Facebook Lite Facebook Lite ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง ประหยัดพื้นที่ในโทรศัพท์ของคุณ และใช้งานได้ดีกับทุกสภาพเครือข่าย แม้แต่เครือข่าย 2G ก็ยังใช้ได้ และยังมีขนาดดาวน์โหลดน้อยกว่า 12 MB ด้วย

ใช้งานฟีเจอร์สุดคลาสสิก เช่น ฟีดข่าว, การอัพเดตสถานะ, รูปภาพ, การแจ้งเตือน ฯลฯ ได้เหมือนเคย เพียงแต่ปรับขนาดและความเร็วให้เหมาะกับโทรศัพท์ของคุณ

Facebook Lite ให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้
• เชื่อมต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัว ทั้งยังได้พบปะเพื่อนใหม่ๆ
• โพสต์อัพเดตสถานะและแชร์รูปภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของคุณ
• พูดคุยโต้ตอบกับเพื่อนๆ ได้โดยแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกต่อโพสต์ของแต่ละคน
• บันทึกรูปภาพโดยเพิ่มไปยังอัลบั้มรูปภาพได้
• ค้นหางานกิจกรรมในพื้นที่ ตอบกลับคำเชิญ และวางแผนพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ
• ค้นหาธุรกิจในพื้นที่เพื่อดูรีวิว เวลาทำการและรูปภาพ
• ตามติดข่าวสารล่าสุดและงานกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้

นอกจาก Facebook Lite จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนๆ และสิ่งที่คุณสนใจแล้ว ก็ยังเป็นออแกไนเซอร์ส่วนตัวที่ช่วยจัดเก็บ บันทึกและแชร์รูปภาพอีกด้วย คุณมีสิทธิ์ควบคุมรูปภาพและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้เต็มที่ เลือกได้ว่าเมื่อใดจะตั้งค่ารูปภาพแต่ละรูปเป็นแบบส่วนตัว หรือจะตั้งค่าอัลบั้มรูปภาพลับเพื่อควบคุมว่าจะให้ใครเห็นได้บ้างก็ยังได้

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 192.0

ขอบคุณที่ใช้ Facebook Lite! เราพยายามอยู่เสมอที่จะพัฒนา Facebook Lite ให้คุณใช้งานได้ดีขึ้นโดยการอัพเดตแอพอย่างสม่ำเสมอ การอัพเดตนี้รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องและประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ด้วย

การจัดอันดับและความเห็น

3.9 จาก 5
1.9K รายการจัดอันดับ

1.9K รายการจัดอันดับ

#Renjun ,

แนะนำ

จริงๆมี Facebook lite แล้ว ก็ควรจะมี messenger lite ด้วยนะคะ เพราะเวลาจะคุยแชทมันคุยไม่ได้เลยค่ะ

jangsoodlorz ,

ในที่สุด

หลังจากพอร์ตลงแอนดรอยด์มานาน ในที่สุดก็ลง iOS สักที
ปล.ขอ messenger lite ด้วยครับ

Kuy taken nickname ,

Not quite friendly for users

ขนาดไฟเล็กจริง (แค่ 9Mb ซึ่งเทียบกับตัวหลัก 400Mb) แต่ใช้งานไม่สะดวก ไม่มีฟังก์ชั่นเลื่อนปิด(ต้องกดปุ่ม) ไม่มีฟังก์ชั่นหลักๆ เช่นกลับไปบนสุด (ต้องเลื่อนเอง) ไม่มีตัวเลือกดูรูปภาพในกลุ่ม บางครั้งชื่นคนกับคอมเมนท์ก็เป็นตัวหนังสือเหมือนกัน อ่านยาก (บางคนชื่อแปลกๆ ก็จะงงว่าเป็นชื่อหรือเป็นคอมเมนท์) สรุป ไฟล์กระทัดรัดจริง แต่ใช้งานได้ไม่ดี

It’s really smaller than the main application (only 9Mb compared to 400Mb). But it’s not quite convenient for users. There’s not even main function like going to the top of the page (Even though you leave and come back, you’re still not on the top of the page). There is no essential function such as seeing picture table view of a page. There are some irritations like undistinguished texts between the name of a commentator and his/her comment.

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Facebook, Inc.
ขนาด
22.3 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, กรีก, กันนาดา, กัมพูชา, กัวรานี, คินยาร์วันดา, คุชราตี, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ชวา, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตากาล็อก, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, พม่า, ฟินแลนด์, มราฐี, มลายู, มองโกเลีย, มาซิโดเนีย, มาลากาซี, มาลายาลัม, ยูเครน, รัสเซีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮารา, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เฮาซา, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, โอริยา

เหมาะสำหรับอายุ
12+
มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ มีการกระตุ้นและยุยงในด้านลบปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีภาพเนื้อหาเรื่องเพศหรือภาพเปลือยปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีเนื้อหาการใช้หรืออ้างถึงแอลกอฮอล์ ยาสูบ หรือยาเสพติดปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว หรือตลกร้ายปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ