FIN - App กองทุนรวม MutualFund 4+

Suttiwat Youngklai

Designed for iPad

  • 4.8 • 10.3K Ratings
  • Free
  • Offers In-App Purchases

Screenshots

Description

FIN เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึก และ วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวม ที่อิงข้อมูลกองทุนรวมจริง (ไม่ใช่ app ส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ทุกอย่างคือ simulation อิงตามข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกเข้าไปใน FIN) ถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานสำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม โดยใน Version ล่าสุดนี้มีความสามารถหลัก 5 ด้าน

1. Fund Ranking ตามประเภทของกองทุนรวม (LTF, RMF, หุ้นไทย, กองที่ลงทุนในต่างประเทศ, อื่นๆ) และ ระยะเวลาที่ผ่านมา โดย update ค่า NAV แบบทันทีทันใดทุกตอนเย็นวันทำการตั้งแต่ 6.00pm เป็นต้นไป และ สามารถเลือกเรียงลำดับ NAV Performance ได้ รวมถึงสามารถเลือก Filter ให้แสดงผลเฉพาะ บลจ. ที่กำหนดได้ และ ตาม นโยบายการจ่ายปันผล

2. Consolidate Portfolio ผู้ใช้สามารถติดตามราคาของกองทุนต่างๆ ที่ลงทุนไว้ แบบรวมศูนย์ที่เดียว รองรับกับทุก บลจ. และ update ค่า profit/loss ให้ผู้ใช้รู้แบบทันทีทันใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินใน Portfolio ในวันนั้นๆ รวมถึงมีการแสดงผลในกราฟได้หลายรูปแบบเพื่อการสื่อความหมายที่รวดเร็วที่สุด

3. Fund Profile ที่สามารถดูรายละเอียดในมุมของ Performance กองทุนที่ผ่านมา สามารถดูองค์ประกอบของสินทรัพย์ของกองทุนนั้นๆ กราฟราคา NAV ย้อนหลังไปถึง 10 ปี และ ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ในรูปแบบของกราฟและตาราง รวมถึงข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ

4. Analytics นวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นมาเพื่อให้ทำการเปรียบเทียบ Performance กองทุนได้สะดวก รวดเร็ว เห็นจากกราฟได้ทันที รวมถึงยังมีความสามารถในการเรียงลำดับของกองทุนที่อยู่ใน Watch List ในกรอบเวลาที่สนใจ แตกต่างกันได้ และนอกจากนี้ ยังสามารถ ดูหุ้นไทยที่ถูกกองทุนรวมถือมากที่สุด เรียงตามลำดับต่างๆ ได้ รวมทั้งความสามารถอื่นๆ

5. Asset Planning: อีกหนึ่งความสามารถใหม่ที่ทำให้ผู้ใช้ สามารถเห็นภาพรวมของ Asset ทั้งหมดของตนเอง เพื่อวางแผนในการจัดการเรื่องการลงทุนได้ โดยมีมุมมองหลายมุม ทั้งในเชิงของ Allocation และ เชิง Performance ผู้ใช้สามารถสร้าง Virtual Portfolio และเลือก Asset ต่างๆ จาก Multiple Portfolio ที่บันทึกไว้แล้ว เข้ามาสู่ใน Virtual Portfolio เดียวกันนี้ได้ กำหนด segment ต่างๆ ได้อย่างอิสระ ตามที่ต้องการ

นอกจากนั้น FIN มีการผนวกการใช้ iOS Push Notification กรณีที่ข้อมูลทางด้าน Fund Profile มีการเปลี่ยนแปลง หรือ ค่า NAV ของกองทุนที่บันทึกไว้มีการเปลี่ยนแปลงประจำวัน ส่งตรงถึงมือผู้ใช้ทันทีเมื่อมีข้อมูลล่าสุดเกิดขึ้น

โดยปัจจุบัน FIN ให้บริการอยู่ 2 รูปแบบ แบบ Free Services และ Premium Services

Free Services
- ผู้ใช้สามารถใช้งาน Fund Ranking ได้ไม่จำกัด และ สามารถลงทะเบียน เพื่อใช้ FIN ได้บนหลายเครื่องพร้อมกัน
- ผู้ใช้สามารถใช้ Portfolio และ/หรือ Watch List ในโหมด Basic ได้ไม่เกิน 4 วันต่อเดือน
- ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Analytics ตัวอื่นๆ นอกเหนือจาก Watch List และ ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่เป็น advanced features ได้เช่น NAV Price Alert, Scheduled Transaction หรืออื่นๆ อีกมากมาย

Premium Services
- ผู้ใช้สามารถใช้ FIN App ได้ครบทุกความสามารถโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ภายใน app
- เป็นบริการประเภท Subscription แบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-renewable subscription) มีทั้งหมด 3 รูปแบบ เลือกตามระยะเวลาการใช้งานได้แก่ 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี
- Subscription จะเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเมื่อผู้ใช้ยืนยันคำสั่งซื้อ โดย Apple จะทำรายการชำระเงินผ่านทาง App Store ตาม iTunes Account ของผู้ใช้
- การต่ออายุ Subscription ในรอบระยะเวลาถัดไปจะทำโดยอัตโมมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้โดยเข้าไปตั้งค่าใน iTunes Account Setting โดยหากต้องการยกเลิกการต่ออายุให้ทำก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป

หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ FIN สามารถติดต่อผู้สร้างโดยตรงได้ที่ Facebook Page: https://fb.me/fin.application หรือทางเว็บ https://finapp.online/

Privacy Policy: https://finapp.online/2017/09/28/fin-app-privacy-policy/
Terms of Service: https://finapp.online/2017/11/16/fin-app-terms-of-service/

What’s New

Version 4.0.8

FIN version 4.0.8
- Hot Fixed - App launched crash บน iOS 16 ในบางกรณี บางเงื่อนไข
- Minor bug fixed ในจุดอื่นๆ เล็กน้อย ต่อเนื่องจาก version 4.0.7

FIN version 4.0.7 เป็น Minor Update ต่อเนื่อง โดยเพิ่มความสามารถดังนี้
- บน iPad คุณผู้ใช้สามารถกำหนด Layout ของ หน้า Portfolio ได้ กดได้ที่ปุ่มรูปเกียร์ แล้วเลือก Prefer Single View หรือ Prefer Split View ตามความต้องการ
- บน iPad คุณผู้ใช้สามารถกำหนด Layout ของหน้า Fund Rank ได้ เช่นกัน โดยกดปุ่มด้านบน ข้างๆ ปุ่ม Search
- เพิ่ม ปุ่ม FAQ (Frequently Ask Question) ที่หน้า Feedback สำหรับคำถาม/คำตอบ ยอดนิยม
- Minor Bug Fixed จุดต่างๆ อีก เล็กน้อย

FIN version 4.0.5 เป็น Minor update ต่อเนื่องจาก version 4.0.3 Bug fixed และปรับค่าพารามิเตอร์ เล็กน้อย

FIN version 4.0.3 เป็น Minor update ต่อเนื่องจาก version 4.0.2 โดยมีการปรับจูน User Experience ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง Bugs fixed เพิ่มเติม เช่น
- Fixed bug การเรียงลำดับ Portfolio ในหน้า Manage Portfolio
- Improve User Experience - Double confirmation ตอนที่จะลบกองทุนออกจาก portfolio
- และอื่นๆ


FIN version 4.0.2 เป็น Minor update ต่อเนื่องจาก version 4.0.1 โดยมีการปรับจูน User Experience ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
- NAV Cost Chart รองรับการแสดง NAV วันที่ในอดีต ก่อนวันแรกของ Buy Transaction
- Options การ เปิด/ปิด การแสดงผลแบบ TWR และ Insights สำหรับกองทุนแต่ละกองในหน้า Portfolio (กดได้ที่ปุ่ม Manage หน้า Portfolio แล้ว scroll ลงมาล่างสุด)
- ปรับเพิ่มการแสดงผล % Unrealized PL ในหน้า Dashboard
- ปรับการแสดงผลแบบย่อ ให้ดี minimal ยิ่งขึ้น
- และ อื่นๆ


FIN version 4.0.1 เป็น Minor update ต่อเนื่องจาก version 4.0 โดยมีการแก้ bug เพิ่มเติม รวมถึง optimize app performance ให้ดียิ่งขึ้น

FIN Version 4.0 มีการปรับปรุงในส่วนของ Portfolio ใหม่ทั้งหมด ให้เป็น All new portfolio ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมาก

- Dashboard ที่มีหลายระดับ ตั้งแต่ ระดับของ Asset, ระดับ Portfolio และ ระดับ Multiple Portfolio ที่รวมหลายๆ Port เข้ามา อยู่ใน Dashboard เดียวกันได้ (เรียกว่า Global Dashboard)
- Portfolio Insights ที่จะสรุป ข้อมูลต่างๆ ในเชิง statistics, trend, อื่นๆ ของ Portfolio นั้นๆ ออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย ทั้งที่ระดับ ของแต่ละ asset และ ระดับ portfolio
- ผู้ใช้สามารถกำหนดวิธีคิด ต้นทุน (Costing method) ได้ ว่า asset ใด จะใช้วิธีคิดแบบไหน FIFO หรือ Weight Average
- ปรับวิธีการคำนวณ Total Return แบบ Time Weighted Rate of Return (TWR) ในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับแต่ละ asset และระดับ portfolio(s)
- รองรับการ จัดกลุ่ม Grouping asset ต่างๆ เพื่อการแสดงผลได้หลายรูปแบบ และ สามารถกำหนด ลักษณะการเรียงข้อมูลได้หลายรูปแบบ
- รองรับ Notes ที่มีหลายระดับ ตั้งแต่ Note ของแต่ละ transaction ที่บันทึก , ระดับ Asset , รวมถึง ระดับ Portfolio เพื่อจดแผน หรือ ไอเดียต่างๆ
- Portfolio Allocation ที่รองรับ ทั้ง Portfolio เดี่ยวๆ รวมถึง Multi Portfolio ให้แสดงผลรวมกันได้ มีการแบ่งการจัดกลุ่มได้หลายรูปแบบ
- Portfolio Performance Chart แบบใหม่ทั้งหมด ที่เป็นแบบ By Period, By Time และ By Year
- หน้า Transaction Detail แบบใหม่ รวมถึง การแสดงผล การจัดกลุ่ม Transaction group by Lot หรือ by Year แบบใหม่
- ปรับปรุงหน้า Analytic: U-Stock แบบใหม่
- ปรับเปลี่ยนวิธีการ เลือกดู portfolio แบบใหม่ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
- วิธีการบันทึก Transaction แบบใหม่ ที่รวดเร็วและสะดวกขึ้นมาก
- ปรับปรุงหน้า Notification Inbox ให้อัพเดทข้อมูลอัตโนมัต
- รองรับ Multiple Windows บน iPadOS และ สามารถเปิดใช้ FIN บน macOS ได้
- เพิ่มความสามารถในการ ลบ FIN Account (อยู่ในหน้า More)
- Optimize performance ความเร็วในทุกจุด ที่ผ่านการออกแบบมาให้เร็วที่สุด ตั้งแต่เปิด app ยาวไปจนถึงการใช้ feature ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ
- อื่นๆ อีกมากมาย ครับ

หากใช้แล้ว มีคำถาม คำแนะนำอื่นใด ก็เหมือนเดิมครับ สามารถ Feedback มาทางหน้า Feedback ใน FIN ได้เลย รวมถึง ทางอีเมล หรือ Facebook Page ได้ตามปกติครับ

หวังว่า Update รอบใหญ่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ FIN ทุกคนนะครับ
ขอบคุณครับ :]

Ratings and Reviews

4.8 out of 5
10.3K Ratings

10.3K Ratings

Worawat.Muang-Ngam ,

เป็นสิ่งที่ดีในการช่วยติดตามผลการดำเนินการ

เป็นขอดีที่ทุกคนควรจะมีติดเครื่องไว้....ถ้าคุณเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องนี้

😄Mo ,

Good

Good

dgydhggjhfhdjjrdhfb ,

เป็นแอพที่ดีมากๆ

แอพนี้ดีมากๆค่ะ ผู้พัฒนาแอพนี้คิดรอบด้านมากว่าคนลงทุนอยากรู้อะไรบ้าง มีแต้งว่ากองที่คิดตามอัพเดทยังไง กองที่เราลงทุนอยู่กำไร จาดทุนเท่าไหร่ในแต่ละวัน จอให้พัฒนาต่อไปนะคะ ขอบคุณที่ทำแอพดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะ

Developer Response ,

ขอบคุณครับ หากมีคำถามคำแนะนำใดๆ เขียนติดต่อมาได้ตลอดนะครับ ยินดีให้บริการครับผม :D

App Privacy

The developer, Suttiwat Youngklai, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

 • Contact Info
 • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

 • Contact Info
 • User Content
 • Usage Data

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance