FIN - App กองทุนรวม MutualFund 4+

Suttiwat Youngklai

    • 4.8 • 10.2K Ratings
    • Free
    • Offers In-App Purchases

Screenshots

Description

FIN เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึก และ วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวม ที่อิงข้อมูลกองทุนรวมจริง (ไม่ใช่ app ส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ทุกอย่างคือ simulation อิงตามข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกเข้าไปใน FIN) ถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานสำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม โดยใน Version ล่าสุดนี้มีความสามารถหลัก 5 ด้าน

1. Fund Ranking ตามประเภทของกองทุนรวม (LTF, RMF, หุ้นไทย, กองที่ลงทุนในต่างประเทศ, อื่นๆ) และ ระยะเวลาที่ผ่านมา โดย update ค่า NAV แบบทันทีทันใดทุกตอนเย็นวันทำการตั้งแต่ 6.00pm เป็นต้นไป และ สามารถเลือกเรียงลำดับ NAV Performance ได้ รวมถึงสามารถเลือก Filter ให้แสดงผลเฉพาะ บลจ. ที่กำหนดได้ และ ตาม นโยบายการจ่ายปันผล

2. Consolidate Portfolio ผู้ใช้สามารถติดตามราคาของกองทุนต่างๆ ที่ลงทุนไว้ แบบรวมศูนย์ที่เดียว รองรับกับทุก บลจ. และ update ค่า profit/loss ให้ผู้ใช้รู้แบบทันทีทันใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินใน Portfolio ในวันนั้นๆ รวมถึงมีการแสดงผลในกราฟได้หลายรูปแบบเพื่อการสื่อความหมายที่รวดเร็วที่สุด

3. Fund Profile ที่สามารถดูรายละเอียดในมุมของ Performance กองทุนที่ผ่านมา สามารถดูองค์ประกอบของสินทรัพย์ของกองทุนนั้นๆ กราฟราคา NAV ย้อนหลังไปถึง 10 ปี และ ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ในรูปแบบของกราฟและตาราง รวมถึงข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ

4. Analytics นวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นมาเพื่อให้ทำการเปรียบเทียบ Performance กองทุนได้สะดวก รวดเร็ว เห็นจากกราฟได้ทันที รวมถึงยังมีความสามารถในการเรียงลำดับของกองทุนที่อยู่ใน Watch List ในกรอบเวลาที่สนใจ แตกต่างกันได้ และนอกจากนี้ ยังสามารถ ดูหุ้นไทยที่ถูกกองทุนรวมถือมากที่สุด เรียงตามลำดับต่างๆ ได้ รวมทั้งความสามารถอื่นๆ

5. Asset Planning: อีกหนึ่งความสามารถใหม่ในปี 2021 ที่ทำให้ผู้ใช้ สามารถเห็นภาพรวมของ Asset ทั้งหมดของตนเอง เพื่อวางแผนในการจัดการเรื่องการลงทุนได้ โดยมีมุมมองหลายมุม ทั้งในเชิงของ Allocation และ เชิง Performance ผู้ใช้สามารถสร้าง Virtual Portfolio และเลือก Asset ต่างๆ จาก Multiple Portfolio ที่บันทึกไว้แล้ว เข้ามาสู่ใน Virtual Portfolio เดียวกันนี้ได้ กำหนด segment ต่างๆ ได้อย่างอิสระ ตามที่ต้องการ

นอกจากนั้น FIN มีการผนวกการใช้ iOS Push Notification กรณีที่ข้อมูลทางด้าน Fund Profile มีการเปลี่ยนแปลง หรือ ค่า NAV ของกองทุนที่บันทึกไว้มีการเปลี่ยนแปลงประจำวัน ส่งตรงถึงมือผู้ใช้ทันทีเมื่อมีข้อมูลล่าสุดเกิดขึ้น

โดยปัจจุบัน FIN ให้บริการอยู่ 2 รูปแบบ แบบ Free Services และ Premium Services

Free Services
- ผู้ใช้สามารถใช้งาน Fund Ranking ได้ไม่จำกัด และ สามารถลงทะเบียน เพื่อใช้ FIN ได้บนหลายเครื่องพร้อมกัน
- ผู้ใช้สามารถใช้ Portfolio และ/หรือ Watch List ในโหมด Basic ได้ไม่เกิน 4 วันต่อเดือน
- ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Analytics ตัวอื่นๆ นอกเหนือจาก Watch List และ ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่เป็น advanced features ได้เช่น NAV Price Alert, Scheduled Transaction หรืออื่นๆ อีกมากมาย

Premium Services
- ผู้ใช้สามารถใช้ FIN App ได้ครบทุกความสามารถโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ภายใน app
- เป็นบริการประเภท Subscription แบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-renewable subscription) มีทั้งหมด 3 รูปแบบ เลือกตามระยะเวลาการใช้งานได้แก่ 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี
- Subscription จะเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเมื่อผู้ใช้ยืนยันคำสั่งซื้อ โดย Apple จะทำรายการชำระเงินผ่านทาง App Store ตาม iTunes Account ของผู้ใช้
- การต่ออายุ Subscription ในรอบระยะเวลาถัดไปจะทำโดยอัตโมมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้โดยเข้าไปตั้งค่าใน iTunes Account Setting โดยหากต้องการยกเลิกการต่ออายุให้ทำก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป

หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ FIN สามารถติดต่อผู้สร้างโดยตรงได้ที่ Facebook Page: https://fb.me/fin.application หรือทางเว็บ https://finapp.online/

Privacy Policy: https://finapp.online/2017/09/28/fin-app-privacy-policy/
Terms of Service: https://finapp.online/2017/11/16/fin-app-terms-of-service/

What’s New

Version 3.61.2

Quick Update เรื่องต่างๆ ดังนี้
1. Minor Bugs fixed ทั่วไป ต่อเนื่องจาก version ก่อนหน้านี้
2. ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ Asset Planning ให้สามารถใส่ข้อมูลต้นทุนที่ Non-Tracking Asset ได้
3. ปรับปรุง User Experience ในส่วนของ Projection Planning ให้มีการปรับค่า % ได้โดยตรงสะดวกยิ่งขึ้น
4. ปรับปรุง User Experience ในส่วนของ Tracking Asset ในการเลือกกองทุนต่างๆ เข้า Segment ให้สะดวกขึ้นว่า กองไหนถูกเลือกใส่เข้า Segment อื่นไปแล้วหรือยัง
5. ปรับปรุง Performance ในหน้า Fund Profile ให้ทำงานด้วยความเร็วสูงขึ้น

=====
Update ในรอบนี้จัดเป็นรอบที่สำคัญ มีการเพิ่มขีดความสามารถใหม่ของ FIN ให้สามารถทำ Asset Planning เพื่อให้เห็นภาพรวมของ Asset ของตนเอง และวางแผนการลงทุนได้

รองรับการสร้าง Virtual Portfolio ที่จะผู้ใช้สามารถสร้าง Portfolio ในรูปแบบใหม่ ได้แบบไร้ขีดจำกัด และสามารถเลือกกองทุนที่บันทึกไว้ใน portfolio ต่างๆ มาจัดรวมอยู่ใน Virtual Portfolio แยก segment ต่างๆ ตามที่ต้องการได้ เช่น แบ่งตาม Asset Type หรือ Geographic Region หรือ รูปแบบการลงทุน หรือ อื่นๆ อย่างอิสระ ตามใจผู้ใช้

รวมถึง รองรับการบันทึก Asset อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบกองทุนรวมด้วยเช่นกัน กลุ่มนี้เรียกว่า Non-Tracking Asset ซึ่ง ผู้ใช้สามารถ ใส่ asset ได้ตามที่ต้องการ เช่น Cash, Stock, Futures, Bond หรืออื่นๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ Asset ตนเองเพื่อใช้ในการวางแผนด้านการลงทุนต่อไป

มี Note เพื่อให้บันทึก ไอเดีย แผนการลงทุนปรับ portfolio ต่างๆ นานา

และมีความสามารถในการให้ผู้ใช้ Projection การเติบโต (หรือหดตัว) ของ asset ต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน ในโหมด Plan เพื่อให้ลอง simulation หรือคาดการณ์ Wealth ที่เกิดขึ้นของ asset ต่างๆ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

การแสดงผล ของ Chart ในเชิง Allocation นั้น สามารถแสดงผลได้ 2 layers พร้อมกัน คือ ที่ระดับ Segment ที่กำหนดขึ้น และ ระดับ Asset ได้ ทำให้สะดวกในการเห็น สัดส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลของ Chart ในเชิง Performance ด้วยเช่นกัน ว่า Segment หรือ Asset ใด มีกำไร/ขาดทุน เป็นอย่างไรบ้าง

ยังมีความสามารถต่างๆ อีกมาก ที่แล้วแต่คุณผู้ใช้จะนำไปประยุกต์สร้าง Virtual Portfolio ของตนเองครับ

ลองใช้ความสามารถใหม่เหล่านี้ดูครับ หากมีความเห็น คำแนะนำ หรือ คำถามใดๆ สามารถเขียนมาได้ในหน้า Feedback ใน FIN หรือ อีเมลมาได้ที่ support@finapp.online

ขอบคุณครับ

Ratings and Reviews

4.8 out of 5
10.2K Ratings