Screenshots

Description

Fist aplikacija je pokrenuta od strane studenata smera za Menadžment i produkciju
pozorišta, radija i kulture sa Fakullteta dramskih umetnosti, a u okviru praktičnog rada
na Festivalu internacionalnog studentskog teatra – FIST.
S obzirom na postojanje festivala već 15 godina, pripremajući ovogodišnji jubilarni FIST,
studenti su imali ideju i želju za inovacijom u pogledu predstavljanja i približavanja
festivala još široj publici mladih, čiji je rezultat kreiranje mobilne aplikacije koja će
olakšati kretanje i snalaženje na festivalu, pogotovo studentima i gostima iz inostranstva
koji dolaze na festival sa svojim predstavama.
Pored olakšanog kretanja kroz festival pomoću mape lokacija na aplikaciji, korisnici i
gosti će imati priliku da sami kreiraju svoj program time što će željene predstave moći
lako da selektuju kroz neku od funkcija aplikacije (Omiljeno).
Fist mobilna aplikacija ostaje kao nasleđe mlađim generacijama studenata koji će raditi
na budućem Fist-u, sa ciljem da je unapređuju, šireći kako program, tako i vidljivost i
zastupljenost Fist-a među mladima različitih profesionalnih usmerenosti i sklonosti.

What’s New

Version 1.1

New theme

App Privacy

The developer, Aleksandar Nastevski, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Contact Info

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like