ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

แอป Gmail เวอร์ชันทางการ นำคุณลักษณะที่ดีที่สุดของ Gmail มาสู่ iPhone หรือ iPad พร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ การรองรับการใช้หลายบัญชี และการค้นหาที่ใช้ได้กับอีเมลทั้งหมดของคุณ

แอป Gmail ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้
- เลิกทำการส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่น่าขายหน้า
- สลับเปลี่ยนระหว่างบัญชีต่างๆ
- รับการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ได้รวดเร็วด้วยศูนย์การแจ้งเตือน ป้ายสถานะ และหน้าจอล็อก
- ค้นหาอีเมลทั้งหมดได้รวดเร็วขึ้นพร้อมผลการค้นหาทันใจ รวมถึงการคาดคะเนขณะพิมพ์และคำแนะนำเกี่ยวกับตัวสะกด
- เลื่อนเพื่อเก็บ/ลบ คุณสามารถเคลียร์กล่องจดหมายได้อย่างรวดเร็ว
- อ่านอีเมลในรูปแบบชุดการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
- เติมข้อมูลรายชื่อติดต่อโดยอัตโนมัติในขณะพิมพ์จาก Google Contacts หรือโทรศัพท์
- ตอบรับคำเชิญ Google ปฏิทินได้จากแอปโดยตรง
- จัดระเบียบอีเมลโดยการเก็บ ติดป้ายกำกับ ติดดาว ลบ และรายงานสแปม
- ส่งและรับไฟล์แนบ
- เห็นภาพโปรไฟล์เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 6.0.201101

• การแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดอันดับและความเห็น

4.5 จาก 5
12.5K รายการจัดอันดับ

12.5K รายการจัดอันดับ

Ed and Oom ,

Good mail

Gmail it a good service.

สนุกดีนะนะ ,

สะดวก

ใช้งานครับ

นพดลอุ่ย ,

ก็เห็นเกี่ยวกับ โปรแกรมจัดการอีเมล Gmail.com

ผมยังไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว เท่าที่เห็น ตอนเริ่มทำงานก็ดูดีแต่เวลาใช้งานจริงยังไม่ เห็นรอก่อนครับ

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Google LLC
ขนาด
326.7 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 12.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คาตาลัน, คุชราตี, จีน (ฮ่องกง), จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, บาสก์, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลยาฬัม, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • Wallet

    เก็บบัตรผ่าน ตั๋ว บัตร และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณรวมไว้ในที่เดียว

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ