ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

ติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และสังสรรค์กันจากที่ไหนก็ได้อย่างปลอดภัย สร้างและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงที่รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 250 คนได้อย่างปลอดภัยด้วย Google Meet

ฟีเจอร์ที่สำคัญได้แก่
• จัดการประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูงได้แบบไม่จำกัด
• ประชุมได้อย่างปลอดภัย - การประชุมทางวิดีโอได้รับการเข้ารหัสขณะรับส่งข้อมูลและมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิดจะช่วยให้คุณประชุมได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล
• เข้าถึงได้ง่าย − แค่แชร์ลิงก์ ผู้ที่คุณเชิญก็จะเข้าร่วมได้ด้วยคลิกเดียวจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง
• แชร์หน้าจอเพื่อนำเสนอเอกสาร สไลด์ และอื่นๆ อีกมากมาย
• ไม่พลาดทุกข้อมูลด้วยคำบรรยายวิดีโอแบบเรียลไทม์ โดยเทคโนโลยีการแปลงคำพูดเป็นข้อความจาก Google
\n

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์

• กล้อง: ต้องใช้เพื่อให้ผู้อื่นเห็นคุณในขณะประชุมผ่านวิดีโอ
• ไมโครโฟน: ต้องใช้เพื่อให้ผู้อื่นได้ยินคุณในระหว่างประชุม
• คลังภาพ: ต้องใช้เพื่อให้คุณเลือกรูปโปรไฟล์สำหรับบัญชี

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 48.0.0

แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดอันดับและความเห็น

4.3 จาก 5
862 รายการจัดอันดับ

862 รายการจัดอันดับ

••[ ,

ปรับปรุง

อยากให้ระบบมีสเป็นเหมือนเดิมค่ะ เข้าลำบากต้องใส่รหัส เเละหน้าจอเเคบลงค่ะ ช่วยปรับให้เป็นเหมือนเดิมหน่อยค่ะ🙏🏻🙏🏻🥺

nnut2132 ,

ห่วย

เข้าลิงค์ที่คนอื่นแชร์มาไม่ได้ เข้าเรียนไม่ได้

ปลาดุก ฟู ,

เข้าเรียนไม่ได้

เวลาอาจารย์ส่งลิงค์มาไม่สามารถเข้าเรียนได้ แย่กว่าเดิมใส่รหัสผ่านก็เข้าไม่ได้ อัพเดททำไหม อันเก่าก็ดีอยู่แล้วยิ่งทำยิ่งพัง

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Google LLC
ขนาด
145.2 MB
ประเภท
ธุรกิจ
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 12.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, Belarusian, กรีก, กันนาดา, กัมพูชา, กาลิเชียน, คาซัค, คาตาลัน, คุชราตี, จอร์เจีย, จีน (ฮ่องกง), จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลายู, มองโกเลีย, มาลายาลัม, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮารา, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ