ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Graveyard Keeper is the most inaccurate medieval cemetery management sim of all time. Build and manage your own graveyard, and expand into other ventures, while finding shortcuts to cut costs. Use all the resources you can find. After all, this is a game about the spirit of capitalism, and doing whatever it takes to build a thriving business. And it’s also a love story.

- Face ethical dilemmas. Do you really want to spend money on that proper burger meat for the witch-burning festival, when you have so many resources lying around?
- Gather valuable materials and craft new items. Expand your Graveyard into a thriving business. Help yourself -- gather the valuable resources scattered across the surrounding areas, and explore what this land has to offer.
- Quests and corpses. These dead bodies don't need all those organs, do they? Why not grind them up and sell them to the local butcher? Or you can go on proper quests, you roleplayer.
- Explore mysterious dungeons. No medieval game would be complete without those! Take a trip into the unknown, and find discover new alchemy ingredients -- which may or may not poison a whole bunch of nearby villagers.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.129

- optimized memory usage
- fixed crashes on low memory devices
- other changes and improvements

การจัดอันดับและความเห็น

2.8 จาก 5
73 รายการจัดอันดับ

73 รายการจัดอันดับ

RealPark ,

It use too much ram To Save game

There also this problem in Pc version
Dev should fix this the game only save when sleep and it keep info of what you in that day if you travel to many place when sleep game will crash, also Don't expect too much ram on mobile device. Not all of us own flagship

JooMooZz ,

GAME CRASHES

The game is really great, both concepts and graphics. There is only one thing that bring the game down, which are the crashes that occur every darn 10 minutes. This game really needs serious update on crash fixes, even though it has been patched year ago.

ghjkkoiuytewzxcffg ,

แก้ไขด้วยค่ะ

เกมหลุดบ่อยมาก เซฟเกมไม่ได้เลยค่ะ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป tinyBuild LLC ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

รองรับ

  • Game Center

    ท้าทายเพื่อนๆ และตรวจดูกระดานแต้มนำและผลสำเร็จ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอปนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ