ภาพหน้าจอ iPad

คำอธิบาย

HIKVISION iVMS-4500 HD is a mobile phone surveillance application just based on iPad, which supports the full line of Hikvision products, including the DS-7000/8000 series DVRs (dual stream models), DS-7300/8100 series DVRs , DS-9000/9100 series DVRs, DS-6000/6100 series digital video servers, as well as network cameras and speed domes that support standard H.264 video codec.

The key features of HIKVISION iVMS-4500 Mobile Surveillance Application include:
· Real-time video preview of up to 16 channels;
· Swipe for PTZ control and camera movement, pinch to zoom in and out in preview mode;
· Support for preset activation and configuration, as well as calibration for brightness..
· Snapshot support;
· Management of up to 100 sets of devices. Device profiles can be added / deleted / modified;
· Support for PTZ control.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 4.1.5

Add stop maintenance tips.

การจัดอันดับและความเห็น

3.5 จาก 5
2 รายการจัดอันดับ

2 รายการจัดอันดับ

NUTDAYNET ,

เวลากดเปลี่ยนวันที่เวลาดูย้อนหลัง

เวลากดเปลี่ยนวันที่ถ้าจะดูของวันนี้มันจะกลายเป็นปี 3100 แก้ยังไงครับ

aj anni ,

มีปัญหา

ดูกล้องได้แค่ตัวเดียว ตัวอื่นๆ ไม่ขึ้นเลย

VangX ,

Problem with latest update!

อัพเดทอันล่าสุดทำให้มีปัญหาในการดูย้อนหลัง เช่น เลือกวันที่ 1 ธค. 2559 แต่แอพบังคับดูที่ปี 3100 แทน ทำให้ดูย้อนหลังไม่ได้

The latest update causes a remote playback problem since it shows the year 3100 instead of the current year 2559.

ข้อมูล

ผู้ขาย
Hikvision Digital Technology Co.,Ltd
ขนาด
31.5 MB
ประเภท
ธุรกิจ
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPad

ภาษา

ไทย, กรีก, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อิตาลี, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย

จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Hangzhou hikvision digital technology Co., Ltd
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ