ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

คุณลูกเป็นแอปฯ สำหรับมือถือและแท็บเล็ต ที่พัฒนาโดยทีมผู้มีความหวังอันแรงกล้าที่จะให้เด็กไทยมีสุขภาพดี เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก

ผู้ปกครองสามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและประสานการทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนนัดหมาย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ และอนุญาตให้แอปฯ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-5 ปี) การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เผยแพร่แอปฯ KhunLook

หัวหน้าโครงการ
- ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลัชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาโดย
- คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (v.1-v.3)

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
- กระทรวงสาธารณสุข

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 4.1

ปรับปรุงการทำงาน

การจัดอันดับและความเห็น

4.3 จาก 5
42 รายการจัดอันดับ

42 รายการจัดอันดับ

Amphorane ,

เข้านัดหมายไม่ได้

ตั้งแต่โหลดมาใช้ ดีทุกอย่าง เสียแค่เข้านัดหมายไม่ได้ มันขึ้นข้อความแจ้งว่าใฟ้ไปเปิด iCloud calendar ก็เปิดแล้วแต่ยังเข้าไม่ได้

By kiem ,

อยากให้ sync ข้อมูลได้

อยากมี Account ให้ sync ข้อมูลกันได้หลายเครื่องครับ เช่น มีโทรศัพท์ 2 เครื่อง เวลากรอกข้อมูลเครื่องนึง อีกเครื่องนึงก็สามารถเห็นข้อมูลเดียวกันได้ครับ

Tangkwa Seiko ,

รบกวนแก้ไข

ตรงหน้าคำแนะนำ จากที่เคยกดดูได้ ตอนนี้กดเข้าไปดูแล้วเด้งออกจากแอพตลอดเลยค่ะ

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Information and Communication Technology Center, Thailand
ขนาด
30.1 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ