KidDiary 4+

NECTEC

ออกแบบมาสำหรับ iPhone

    • 4.9 • 9 รายการจัดอันดับ
    • ฟรี

ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

แอปพลิเคชัน KidDiary ถูกพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพ่อแม่ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการลูกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี เนื่องจากแอปพลิเคชันทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

แอปพลิเคชัน KidDiary สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ KidDiary Platform ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากบ้าน (KidDiary) โรงเรียน (KidDiary School) และโรงพยาบาล (KidDiary Hospital) เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาให้เด็กไทยเติบโตดีมีพัฒนาการสมวัย

- กราฟการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 19 ปี) อ้างอิง มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006 (สำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี) และ เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 (สำหรับเด็กอายุ 5-19 ปี)

- การประเมินพัฒนาการ สำหรับเด็กแรกเกิด ไปจนถึง 6 ปี 6 เดือน อิงตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

---- KidDiary ได้รับ 2 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: The Best of Special Prize และ Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ----

หน่วยงานภาคีเครือข่าย: กรมอนามัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 3.1.1

Fix the display of height-for-age graph

การจัดอันดับและความเห็น

4.9 จาก 5
9 รายการจัดอันดับ

9 รายการจัดอันดับ

Dujmanii ,

Excellent!!

Great app. I love it ❤️
Easy to use, if it can switch to English version for growth charts should be great 😃

Bibi2445 ,

Love it

Great application

tanikuta ,

วัคซีนไม่ครบค่ะ

ในช่องวัคซีนให้เลือกขาด ipd ค่ะ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป NECTEC ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บและเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • สุขภาพและฟิตเนส
  • เนื้อหาของผู้ใช้
  • ตัวระบุ
  • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

การท่องเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
สุขภาพและฟิตเนส
การนำทาง
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก

คุณอาจจะชอบ

การแพทย์
สุขภาพและฟิตเนส
การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์
สุขภาพและฟิตเนส