ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

According to reliableplant.com the CMMS implementation failure rate is startling. Up to 80% of CMMS implementations fail. Limble CMMS set out to fix this.

The maintenance industry needed an easy to use, quick to setup CMMS system that most importunately required little to no training.

The creators of Limble CMMS set out to make a simply yet powerful maintenance management application that anyone can use.

Limble CMMS is a web based Computerized Maintenance Management System (CMMS) designed to help you and your maintenance technicians perform the right maintenance work at the right time as easily as possible.

Limble CMMS contains the following features:

• Web App, and Mobile Apps
• Work Orders
• Preventative Maintenance
• Work Control and Maintenance Management
• Work Request Portal with pictures
• Asset Management
• QR/Barcode Code Scanning
• Parts Management
• Asset Diagnostics
• Dashboards
• Reporting
• Automatic CMMS backups


Limble CMMS’s suite of features allows almost any industry to setup and manage their maintenance workflow within a matter of days and not months. If you are in any of the following industries Limble CMMS can help:

• Facilities
• Manufacturing
• Equipment
• School
• City
• Hospitality
• Property
• Building
• Restaurants
• Church
• Non-Profits
• Fleet
• Agriculture
• Gym
• Linear Asset Management
• And more


-- Frequently Asked Questions --

Q: How much does Limble CMMS cost?
A: We have a variety of subscription based plans starting at as little as $35 dollars a month.

Q: How much does training cost?
A: There are no training costs. Limble CMMS is specifically designed to be easy to use.

Q: How should I use the mobile app?
A: The mobile app is designed to make starting work orders, completing work orders, reporting problems and looking up assets by barcodes easy to do for maintenance technicians. When initially planning what assets are to be tracked and what preventative maintenance should be done our customers find using the desktop web application results in a faster and easier implementation.

Q: Should my maintenance technicians use the web app?
A: No. The Limble CMMS mobile app is specifically designed to make your maintenance technician workflow easier.

Q: What platforms does Limble CMMS run on?
A: Limble CMMS can run on any Smartphone or Tablet device. Limble CMMS also runs on any browser.

Q: How can I get started?
A: Download the app and click Get Started. This will take you to a pricing page where you can select which plan best fits your needs. After you signup you will automatically be logged into Limble CMMS.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.0.3

Maintenance Release. Includes some bug fixes and minor improvements.

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
2 รายการจัดอันดับ

2 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป Limble Solutions LLC ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

คุณอาจจะชอบ