ภาพหน้าจอ iPhone

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.2.6

-Fixed bugs. Improved performance and user experience.
Live - Connect the World
Meet new people from worldwide via video chat

การจัดอันดับและความเห็น

4.4 จาก 5
218 รายการจัดอันดับ

218 รายการจัดอันดับ

Superstorky ,

Funny application

Funny application

นายน้อยไข่แดง ,

ดี

แต่ไม่โทรฟรี

jabseed ,

มีแต่คนอินเดียเล่นหรอ

เจอแต่อินเดียตลอดเลย

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
CLASH ARTS HK LIMITED
ขนาด
120.7 MB
ประเภท
Lifestyle
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, Central Kurdish, กรีก, คุชราตี, จีน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตากาล็อก, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์บุคมอล, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, พม่า, ฟินแลนด์, มราฐี, มลายู, มาลายาลัม, รัสเซีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เตลุคู, เบงกาลี, เยอรมัน, เวียดนาม, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย

จัดตามอายุ
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับอายุ 17+:
มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ มีการกระตุ้นและยุยงในด้านลบปรากฏอยู่บ่อยและมาก
ลิขสิทธิ์
© CLASH ARTS HK LIMITED
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. 300 เหรียญ ฿99.00
  2. 1200 เหรียญ ฿349.00
  3. 2500 เหรียญ ฿699.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

คุณอาจจะชอบ