ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

คุณสมบัติ:
แสดงข้อมูลสั่งซื้อที่จำเป็น ได้แก่: รายการสินค้า ภาษี ส่วนลด และยอดจำนวนเงิน
แสดงแต้มสะสมลูกค้า
ป้อนชื่ออีเมล์เพื่อขอรับใบเสร็จแบบดิจิทัล
แสดงข้อมูลราคาที่กำลังสั่งซื้อให้กับลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.09

- Added dark theme
- Added Burmese, Czech, Icelandic, Khmer, Macedonian, Mongolian, Persian, Slovak and Somali languages
- Bug fixes

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
1 รายการจัดอันดับ

1 รายการจัดอันดับ

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Cavius International Limited
ขนาด
15.6 MB
ประเภท
ธุรกิจ
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, กรีก, กัมพูชา, จอร์เจีย, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศส, พม่า, ฟินแลนด์, มลายู, มองโกเลีย, มาซิโดเนีย, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อุซเบก, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, โครเอเชีย, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • Game Center

    ท้าทายเพื่อนๆ และตรวจดูกระดานแต้มนำและผลสำเร็จ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ