MARINE RANGER 4+

Department of Marine and Coastal Resources

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • 5.0 • 1 รายการจัดอันดับ
    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

MARINE RANGERS เพื่อบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)

Marine Ranger เป็นโมบายแอปพลิเคชั่น หรือระบบกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม ทช. และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการตรวจสอบสถานภาพ สิทธิประโยชน์ การเข้าใช้งาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

สำหรับสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)
- เมนูลงทะเบียน : ใช้เพื่อการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
- เมนูกิจกรรม : ใช้ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมของกรม ทช.
- เมนู อสทล. : ใช้ดูรายละเอียด ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม และคะแนนของ อสทล. แต่ละคนได้
- เมนูสิทธิประโยชน์ : ใช้ดูข้อมูลสิทธิประโยชน์และรางวัลเชิดชูเกียรติของแต่ละคนได้

สำหรับเจ้าหน้าที่
- ใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรม หรือดูยอดรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งได้
- ใช้รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
- ใช้รับลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มี 2 วิธีคือ
o กรณีที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้บัตรเสียบเข้ากับเครื่องอ่านบัตรที่เจ้าหน้าที่กรม ทช. จัดเตรียมไว้ให้ บริเวณหน้าสถานที่จัดกิจกรรม
o กรณีที่ไม่ได้นำบัตรประชาชนมา สามารถลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอ่านรายละเอียดจาก QR Code ที่อยู่ด้านหลังบัตร

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
1 รายการจัดอันดับ

1 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Department of Marine and Coastal Resources ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ

เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก