ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

Winner of the Facebook APP OF THE YEAR 2015 AWARD

With over 300 Million downloads, MomentCam turns you into funny cartoons.

MomentCam gives you the power to express your emotions by creating funny cartoons and emoticons.

Select a picture of yourself or your friend and let MomentCam run its magic by turning it into a stylish cartoon. Add some funny features such as beards, hats, glasses and select a background to create a Momie! Simply share it with your friends across various platforms and enjoy the smiles!

With a database containing thousands of backgrounds which are updated daily and are created for every occasion, region, cultural and pop reference, MomentCam will keep you wanting to come back for more.

MomentCam also allows you to create your own personalized emoticons, with funny gestures such as simleys, winks, to express yourself in the funniest way possible.

Join our community!

Facebook: http://www.facebook.com/momentcam
Instagram: http://www.instagram/momentcam
Twitter: http://www.twitter/momentcam


FEATURES:
►TURN yourself into hilarious cartoons and animated emoticons.
►COLOR CARICATURES! Express your colorful emotions and situations in special color caricatures.
►TEXT BUBBLES! Add some quotes and jokes to make your caricatures funnier.
►SHARE your caricatures and animated emoticons on Facebook, Twitter, Instagram and WeChat.
►EXPLORE a whole world of options to create a completely personalized cartoon of yourself.
►FACIAL EXPRESSIONS: You can now change the facial expressions of your cartoon in the Face Edit tab to show surprise, sorrow, romance, and many more!
►SURPRISE your friends by creating personalized caricatures of them and sharing it with your group of friends and family.
►JOIN a community of millions around the world who love a good dose of humor using MomentCam.
►ENGAGE in activities to win prizes by sharing your creations with the whole world.

HIGHLIGHTS:
- ‘…this app is among the best cam apps we have ever tried and we highly recommend it.’
Phonearena.com
- ‘…a colossal app that lets you create comic like cartoon pictures of you, your friends and anything around you.’
Yologadget.com
- ‘…thanks to MC I have been creating new hilarious pictures almost every day to share with my friends. Creativity is the limit!’
Philip S., user

CONTACT US
We are always trying to improve MomentCam and are happy to listen to your opinion.
For feedback, contact us at ios@manboker.cn or visit our website at http://www.momentcam.net/en/

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 5.0.0

We’re rolling out app updates on a regular basis to make the app even better.

การจัดอันดับและความเห็น

4.4 จาก 5
309 รายการจัดอันดับ

309 รายการจัดอันดับ

MadamHo ,

เครื่องมือ

เครื่องมือหลายๆตัว หายไป มีลูกเล่นน้อยลง

muthaneeya ,

ทรงผมสมัยก่อนมีให้เลือกเยอะกว่านี้

หลายอย่างๆมี ไอเทฟ้มให้เลือกเยอะกว่านี้ ไม่รุหทายไปไหนหมด เปลี่ยนเครื่องค่อนข้างมีปัญหา หน้าเก่าๆที่ทำ/ว้หายหมด

Blueberry_cola ,

แบบดีอ่ะ

😍😍 love เลย

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Eureka Studios Limited
ขนาด
128 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 10.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, Central Kurdish, กรีก, คุชราตี, จีน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตากาล็อก, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์บุคมอล, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, พม่า, ฟินแลนด์, มราฐี, มลายู, มาลายาลัม, รัสเซีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เตลุคู, เบงกาลี, เยอรมัน, เวียดนาม, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย

จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© 2016 MomentCam
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. Watermark One Time Removal - Direct Purchase ฿35.00
  2. Color Emoticon Limited Pack - Happy Birthday ฿35.00
  3. Color Emoticon Limited Pack - Emotions ฿35.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ