ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Application   for   Motorist    and   Victim, Consist of   Tool  for  Communication   and Search   relate  information   on  thoroughfare. Example
 - Check  Motor  Compulsory  Policy
 - Accident  Report
 - Compulsory insurance check
 - Hotline
 - Search  Place
 - Check  Compensation  Claim  Status
 - News &Information   from   OIC.
 - Accident  Statistic   on  Road

แอพพลิเคชันสำหรับผู้ขับขี่  และ ผู้ประสบภัยจากรถ ประกอบด้วยเครื่องมือในการสื่อสารแจ้งอุบัติเหตุ และ  สืบค้นติดตามข้อมูลข่าวสารอันจำเป็นต่อการใช้รถ    อาทิเช่น
- ตรวจสอบ พรบ. และ แจ้งเตือนวันหมดอายุ
 - แจ้งอุบัติเหตุบนเส้นทาง
 - สอบถามการมี พ.ร.บ.
 - รวมสายด่วน
 - สอบถามตำแหน่งสถานที่
 - สอบถามสถานะเคลมกองทุนทดแทนฯ
 - ข่าวสารและสาระน่ารู้จาก  สำนักงาน คปภ.
 - แสดงสถิติอุบัติ บนตำแหน่งหรือเส้นทาง

ซอฟต์แวร์นี้พัฒนาขึ้นโดยสำนักงาน คปภ. โดยมี วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ขับขี่และผู้ประสบภัยจากรถ สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และติดตามการยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสามารถค้นหาจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจากการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ผ่านซอฟต์แวร์นี้ ประกอบกับข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบ Thai RSC ของบริษัทฯ กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการค้นหาสถานที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้อนุญาตให้เผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ตามให้แก่บุคคลทั่วไปได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้ซอฟต์แวร์ ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงไม่มีหน้าที่ ในการดูแล บํารุงรักษา จัดการอบรมการใช้งาน หรือพัฒนาประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องหรือประสิทธิภาพการทํางานของซอฟต์แวร์
ตลอดจนไม่รับประกันความเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้ ซอฟต์แวร์นี้ทั้งสิ้น

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.01

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

New Feature
 - Compulsory insurance check
 - Hotline

มีฟังก์ชั่นใหม่ ดังนี้
 - สอบถามการมี พ.ร.บ.
 - รวมสายด่วน

การจัดอันดับและความเห็น

4.3 จาก 5
4 รายการจัดอันดับ

4 รายการจัดอันดับ

Tonturbo ,

เช็คสถานะ พรบ. ไม่ได้

ช่วยปรับปรุงด้วยครับ แบบเดิมใช้ดีมาก เข้าง่าย เช็คเร็ว

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป Office of Insurance Commission ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ