NLT VDO Ondemand 4+

National Library of Thailand

Fine Arts Department

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ รวบรวมวีดิทัศน์ สำคัญ ๆ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ไว้เพื่อบริการประชาชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น วีดิทัศน์ สำคัญ ๆ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.21

- Fixbug

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Fine Arts Department ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

NLT Library
หนังสือ
FADiscovery
การท่องเที่ยว
AR ResidenceForFranceAmbassado
ความบันเทิง
NAT Archives
การศึกษา
AR Phra Tam Nak Daeng
การศึกษา
FineArts Museum
การท่องเที่ยว

คุณอาจจะชอบ

SDD-eBook
การศึกษา
KMS Thailandpost
การศึกษา
Science eBook DSS
การศึกษา
MICE Digital Library
การศึกษา
CSW Library
การศึกษา
CRRU Library
การศึกษา