NLT VDO Ondemand 4+

National Library of Thailand

Fine Arts Department

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ รวบรวมวีดิทัศน์ สำคัญ ๆ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ไว้เพื่อบริการประชาชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น วีดิทัศน์ สำคัญ ๆ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.21

- Fixbug

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Fine Arts Department ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

หนังสือ
การท่องเที่ยว
ความบันเทิง
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

คุณอาจจะชอบ

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา