ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

O SHOPPING OFFERS QUALITY HOME TV AND ONLINE SHOPPING EXPERIENCE!
Download now and get the best deals and the ultimate shopping experience with these exciting features:

EXCLUSIVE PROMOS
Get notifications and save more on exclusive offers and deals

CURATED CONTENT
Experience easy shopping with products and categories tailored to your specific needs and interests

PRIVATE BRANDS
Enjoy exclusives brands – ILO, WEDO and VO.TEMM – which are only available in O Shopping

NATIONWIDE DELIVERY
Get your orders delivered right in front of your doorstep with its nationwide delivery offer

EASIER PAYMENT OPTIONS
Purchasing comes easier with its multiple payment options you can choose from

TRACKING OF ORDER STATUS
Get instant updates on the delivery status of your order with its order tracking feature

24/7 CUSTOMER SUPPORT
Always ready to provide customer assistance whenever and wherever you are

ENHANCED USER EXPERIENCE
Mobile-optimized with lazy loading for slow internet connection

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.1.2

bug fixed

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
A CJ O Shopping Corporation
ขนาด
12.5 MB
ประเภท
ไลฟ์สไตล์
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
© Copyright 2017 A CJ O Shopping Corporation
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว