ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

오~ 두번 받는 포인트 혜택 O2POINT
O2POINT는 방문한 매장에서 휴대폰번호만으로 간편하고 쉽게 포인트ž·스탬프·žžžž캐시를 적립할 수 있는 포인트 서비스입니다.

다양한 제휴처에서 한 번의 적립으로 포인트·스탬프·캐시 세 가지 혜택을 모두 누려보세요.

[O2POINT 적립ž·사용 방법]
방문한 매장에서 휴대폰번호만으로 바로 적립ž·사용할 수 있습니다.
한 번의 적립으로 포인트와 캐시가 동시 적립되며 포인트ž·스탬프ž·캐시의 모든 혜택을 받으실 수 있습니다.
※ 매장별 적립율 상이

[O2POINT의 차별화된 포인트]
동일 O2 Zone에서는 포인트를 함께 사용 가능합니다.
O2 Zone에 함께 있는 매장에서 자유롭게 적립ž·사용을 이용해보세요.

[O2POINT앱의 특별한 혜택]
적립ž·사용 내역을 한 눈에 확인 가능
가맹점별 다양한 이벤트 혜택
가까운 거리에 있거나 이벤트 혜택을 제공 중인 매장 간편 검색
가맹점별 쿠폰 제공

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.3.3

O2쿠폰 다운로드 수정

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
SPC Networks Co., Ltd.
ขนาด
27.6 MB
ประเภท
Lifestyle
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ, เกาหลี

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
© 2017 SPC NETWORKS Co., Ltd
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้