ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Photo Cleaner is a powerful app for removing unnecessary photos and videos, keeping your album neat and organized.
If you need to save storage, but also want to keep your photos, make them into smaller sizes with compression feature.

◎ Main features
- Search/remove duplicate or similar media
- Check storage of all your albums
- Sort by file size and remove large file size videos first
- Compress photos or videos into smaller file sizes - save up to 95% of space
- Keep your photos and videos safely in Private Album

If you liked using Photo Cleaner, please rate us in App Store!
Visit our Facebook page for questions http://www.facebook.com/photocleaner
We welcome your feedback.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 3.5

New version update for you
- Now supports UI for iPhone 12 series
- Many improvements in Private album: Importing media from iCloud, multiple media sharing, swipe selection and maintaining original photo creation date.
- More landscape orientation support
- Fixed a bug where some users could not restore purchase - Thanks to Paul
- Fixed a bug when compressing iCloud media after downloading it - Thanks to Ebnphlo

We always welcome your review and feedback!

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
13 รายการจัดอันดับ

13 รายการจัดอันดับ

Chorachatk ,

Awsome

Great app , very simple , very fast

Noi Nui ,

Great App

Easy to use and has a lot of efficiency.

ICruzei ,

ช่วยได้เยอะเลย

เยี่ยมยอด

การสมัครรับ

Premium Subscription
Yearly Premium subscription
ทดลองใช้ฟรี

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Jinpyo Hong
ขนาด
116.4 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 11.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. Premium Subscription ฿119.00
  2. Premium Subscription ฿139.00
  3. Premium Subscription ฿69.00

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ