ภาพหน้าจอ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.0

# Add more filters.

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
531 รายการจัดอันดับ

531 รายการจัดอันดับ

Nayyuyiyihhft ,

Great

Beautiful picture

Nizezilla ,

ซื้อตังอัพเกรด

แอพเด้งบ่อยจัง

Jaao jung ,

Good

Good

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
dawen huang
ขนาด
74.5 MB
ประเภท
Lifestyle
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย

จัดตามอายุ
เหมาะสำหรับอายุ 4+
ลิขสิทธิ์
© Filter Studio
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. Unlock All Filters ฿139.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ