RateCalc+ คำนวณดอกเบี้ยบ้า‪น‬ 4+

Porcome Pordee

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

RateCalc+ เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณและวางแผนการผ่อนชำระเงินกู้บ้านอย่างละเอียด โดยมีคุณสมบัติและฟีเจอร์หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามแผนการซื้อบ้านหรือรีไฟแนนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. คำนวณตารางการผ่อนบ้านแบบละเอียด: ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลเช่นยอดเงินกู้, อัตราดอกเบี้ย, และผ่อนชำระได้ในแอปพลิเคชัน RateCalc+ แอปจะทำการคำนวณและสร้างตารางการผ่อนชำระที่แสดงรายละเอียดการชำระเงินตามเดือน รวมถึงการแบ่งแยกระหว่างดอกเบี้ยและเงินต้น
2. อัพเดทอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารชั้นนำของไทย
3. แสดงข้อมูลเป็นรายเดือน: ตารางการผ่อนชำระที่ได้รับการคำนวณจะถูกแสดงผลเป็นข้อมูลรายเดือน ที่นี่ผู้ใช้สามารถเห็นว่าในแต่ละเดือนจะต้องชำระเงินกี่บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้น
4. บันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต: RateCalc+ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลการคำนวณเพื่อใช้ในอนาคตได้ เพื่อทำการแก้ไขหรือปรับแก้แผนการผ่อนชำระตามความเหมาะสมและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. เครื่องมือ: ผู้ใช้สามารถคำนวณปิดยอดหนี้ได้จากการโป๊ะเงินต้นรายเดือนและรายปีได้
6. Export เป็นไฟล์ PDF: ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ PDF ของตารางการผ่อนชำระที่ได้รับการคำนวณและแสดงผลในแอปพลิเคชัน นี้เป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์ในการแชร์แผนการผ่อนชำระหรือเก็บเอกสารไว้เป็นประวัติ

ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมและการให้บริการที่ครบวงจร แอปพลิเคชัน RateCalc+ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ใช้วางแผนการผ่อนชำระเงินกู้บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการดำเนินการทางการเงินที่สำคัญด้านบ้านให้กับผู้ใช้

What’s New

Version 1.0.14

ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Ratings and Reviews

Chaowat3A ,

.

ปรับให้เป็น40ปีได้ไหม ในระยะเวลามีให้แค่20ปี

Developer Response ,

🙏 ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะคะ การคำนวณปีจะขึ้นอยู่จำนวนเงินต้นและผ่อนต่อเดือนคะ ผู้ใช้สามารถปรับลดผ่อนต่อเดือนคะเพื่อให้คำนวณได้ตามปีที่ต้องการ

App Privacy

The developer, Porcome Pordee, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Used to Track You

The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

  • Usage Data

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Usage Data

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

ดอกเบี้ย
Finance
Home Loan Cal -ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ
Finance
HND Saving
Finance
คำนวนค่าผ่อนรถ
Finance
Smart ILI
Finance
iLoan - Loan Calculator
Finance