Thai Save Thai 4+

ไทยเซฟไท‪ย‬

DOH (Thailand)

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • 1.3 • 757 รายการจัดอันดับ
    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

แอพพลิเคชันเซฟไทย จัดทำโดยกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ที่มีโควิดระบาด เหมาะสำหรับการใช้ประเมินตนเองก่อนเข้าบ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ให้กับคนที่รักในบ้าน และประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน
เพื่อดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยของครอบครัวและกิจการของสถานประกอบการ มาตรการในการปฏิบัติ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ตามสถานที่ บุคคล และสถานการณ์ ซึ่งมีความหลากหลายตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยท่านสามารถนำผลตรวจจากโรงพยาบาล เพื่อบันทึกข้อมูลแบบประเมิน ให้ระบบสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ หากมีความไม่สอดคล้อง ท่านสามารถแจ้งกรมอนามัยมาที่ email : savethai@anamai.mail.go.th
จะเป็นพระคุณยิ่ง และในโอกาสต่อไปกรมอนามัยจะพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์เป็นระยะๆ

หมายเหตุ: ระบบจะทำการประเมินเบื้องต้นตามการใช้ชีวิตประจำวัน โดยต้องนำผลตรวจจากแพทย์ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

website :
https://savethai.anamai.moph.go.th
https://anamai.moph.go.th
https://covid19.anamai.moph.go.th
https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledge/categories/covid19
https://rrhl.anamai.moph.go.th/login

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.0

ปรับปรุงการใช้งาน

การจัดอันดับและความเห็น

1.3 จาก 5
757 รายการจัดอันดับ

757 รายการจัดอันดับ

bhakbhoom ,

ไร้สาระ

ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร แต่โดนบังคับทำ

kawinthidamean ,

ควาย

ไอหน้าหีแอปกาก

ฉันเกิดในประเทศรัฐบาลโง่ ,

ปัญญาอ่อน

คนไทยมีความสามรถด้านนี้เยอะแยะ ไม่มีปัญญาจ้างมาทำระบบแอพให้ดี เอาแต่กินงบ ไอ้พวกโง่ ไปตาย

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป DOH (Thailand) ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

สุขภาพและฟิตเนส
สุขภาพและฟิตเนส
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
สุขภาพและฟิตเนส
สุขภาพและฟิตเนส
สุขภาพและฟิตเนส

คุณอาจจะชอบ

การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์
สุขภาพและฟิตเนส
การแพทย์