ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Our wallet will be daily life platform that everyone can easily access which redesign those features to answer all the pain points that people is facing.

Key features:
1. Access app using only PIN code.
2. Easily complete all transaction by using the only username. (SIX wallet to SIX wallet)
3. Use public key only to complete your transaction with another wallet. (SIX wallet to another wallet)
4. Track your transaction history.
5. Live cryptocurrency charts.

MultiSIX Security (Multi-signature)

Multisig wallet is a wallet that requires another user to sign a transaction before broadcasting to the blockchain. By designing a multisig wallet, SIX Network could help users keep their private keys (in an encrypted form, we could not decrypt the keys as well) onto the distributed + permission network. Every transaction on SIX Wallet will be required at least 3/4 keys to made a transaction. The first key will be kept by the user who is requesting on the transaction and another one will be kept by SIX network’ s server who will help to confirm those transactions from the user.

All the data from the user side will be encrypted and send to our server which will be clarified and compare with another encrypted data. If those 2 key is a match, the transaction will be complete.

In case the server got hacked, your money still safe as hacker did not get data from the user as well as if the user got hacked, the encrypted data will be unmatched from the server which means all transaction will be incomplete.

Username instead of long address
Username are made SIX Wallet become the most human-centric crypto wallet. Apart from copy/paste long addresses, now that you could easily send money to your friends via @username instead. So, please hurry to grab your username!

Stay tuned on the next version in late 2018!

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 0.6.4

Release 0.6.4 #35
- Change API endpoint to new domain.

การจัดอันดับและความเห็น

4.3 จาก 5
9 รายการจัดอันดับ

9 รายการจัดอันดับ

nipon int ,

เปิดแล้วหน้าจอค้าง

เปิดแล้วหน้าจอค้าง เปิดไว้ครึ่งชั่วโมง ก็ยังเข้าไปดูเหรียญของตัวเองไม่ได้

ภัทรดร ,

สมัครสมาชิกไม่ได้

สมัครสมาชิกยังไง

BoNisaLin ,

Awesome wallet - no need for public address!

This app allows you to transfer without the knowledge of public address! You just type your friend’s name and click send!

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาชื่อ "SIX Network PTE. LTD." ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

คุณอาจจะชอบ