ภาพหน้าจอ iPad

คำอธิบาย

หนังสือเรียน electronic book ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทำในรูปแบบโมดูลการเรียนรู้ โดยออกแบบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน รูปแบบสวยงามหลากหลาย น่าสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถทดสอบความรู้ทั้งระหว่างเรียนและเมื่อจบหน่วยการเรียนด้วยตนเอง
SSCI Ebook เปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้สื่อในการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้จัดกระทำ นำเสนอ เชื่อมโยง และค้นหาเนื้อหาในส่วนต่างๆ ของหนังสือเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผู้สอนสามารถเลือกใช้ electronic book ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย และสามารถผนวกเข้ากับสื่ออื่น ๆ เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด นับว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและโอกาสในการเรียนรู้

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.1

• เพิ่มระบบค้นหาภายในเล่ม
• เพิ่มระบบการจัดเก็บหน้าโปรด
• แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
ขนาด
8 MB
ประเภท
หนังสือ
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 7.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPad

ภาษา

อังกฤษ

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. IPST SSCI E-Book

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ