Carbon Footprint Calculator 4+

Thailand Greenhouse Gas Management Organization

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือหน่วยงาน
แอพพลิเคชั่นนี้ใช้สำหรับคำนวณ ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะทำให้ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประจำวัน และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าและเปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภค เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.0.3

แก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนของการปรับพฤติกรรม

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
3 รายการจัดอันดับ

3 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Thailand Greenhouse Gas Management Organization ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

ไลฟ์สไตล์
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
สภาพอากาศ
ธุรกิจ

คุณอาจจะชอบ

ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์