ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

ตำรายาของประเทศไทยเป็นตำราที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพยา
ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด

Thai Pharmacopoeia
ตำรายาของประเทศไทยเป็นตำราที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพยา
ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดและเป็นตำรายา ฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
รับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยตำรายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เล่มที่ 1 ภาคที่ 1
และฉบับเพิ่มเติม (Thai Pharmacopoeia II volume I Part 1 and Supplement)
ได้รับรองในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุ ตำรายา พ.ศ. 2561 เมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม พ. ศ. 2561 คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๖
ตอนพิเศษ ๓๙ ง ของ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การจัดอันดับและความเห็น

2.4 จาก 5
5 รายการจัดอันดับ

5 รายการจัดอันดับ

So bad version ,

หายากชิบหาย

แทนที่จะขึ้นชื่อย่าขึ้นมาบ้าง ไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมด ไม่สะดวกเหมือนแอปอื่น เสียเวลา ยังต้องมาเลือกหมวดหมู่อะไร ถ้าคนรู้จักขนาดนั้น จะค้นหาทำไม คิดได้เนาะ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Bureau of Drug Narcotics ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอปนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ