ThaID 4+

dopa-bora

    • Free

iPhone Screenshots

Description

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID โดยอัตลักษณ์ของบุคคล เพื่อให้ได้เอกลักษณ์ ในโลกแห่งดิจิทัล สาหรับคนไทย เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ สามารถยืนยันตัวตน ทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังลดความเสี่ยง ในการใช้เอกสารปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตน ต่อไปสามารถอาจนาไปใช้กับหน่วยงานเอกชนด้วย “ เพื่อคนไทย ก้าวต่อไป ด้วย ThaiD "
ในช่วงที่เปิดให้บริการในระยะแรก ได้เปิดตัว บัตรประจาประชาชนดิจิทัล ต่อมาด้วยการให้บริการทางทะเบียนราษฎรเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน การคัดรับรองรายการทะเบียน การย้ายปลายทาง และการขอเลขที่บ้าน ย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านแห่งใหม่ เป็นต้น
ปัจจุบันสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร การใช้ภาพเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจาตัวประชาชนที่เปิดผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiD และระบบการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งยืนยันตัวตนในการเข้าไปยื่นใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งรวมทั้ง การเปิดตัวทะเบียนบ้านดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ใช้งานที่มีความสนใจเอกสารทางดิจิทัล เพื่อนาไปใช้งานตามความประสงค์ ทาให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นปัจจุบัน

What’s New

Version 2.6.1

- เพิ่มเอกสาร 3 เอกสาร ได้แก่ ทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร),ทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

Ratings and Reviews

2.0 out of 5
3.1K Ratings

3.1K Ratings

Pockyza ,

แนะนำ ให้มีการ dev. App ให้มียืนยันตัวตน แบบ E-KYC

ควร ให้ Dev. นำผล R&D นำไปพัฒนา ปรับปรุง
เพิ่มฟังก์ชั่น ให้มีการยืนยันตัวตน ด้วยวิธีการ E-KYC แบบดิจิตอล เพิ่มเข้าไปด้วยนะ
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ เช่น การยืนยันตัวตน
เปิดใช้แอ๊พ อย่างตอนใช้แอ๊พ เป๋าตัง เป็นต้น
แต่ทั้งนี้ในงานแอ๊พ d.dopa เกี่ยวกับ ทบ.ราษฯ
ก็ควรเพิ่มให้มีการใช้ สมาทโฟนที่มีกันแทบทุกคนแล้วในส่วนมาก ใบ้ให้เกิดประโยชน์ ควรเพิ่มฟังก์ชั่น
ให้ขออนุญาต ใช้กล้องที่ตัวโทรศัพท์ และ ตัวเจ้าของบัตร ทำการ ถือบัตรประชาชน เพื่อแสดงการพิสูจน์ ยืนยันตัวตน แบบยุคดิจิตอล (E-KYC) เพิ่มเข้าให้เป็นตัวเลือกอีกวิธีหนึ่งเข้าไปด้วย จะคงวิธีไว้ให้มีทั้งแบบเก่าที่ต้องไปติดต่อเองคนกับคน และหรือ ตัวเลือกใหม่ E-KYC อื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกจะได้เป็นการนำภาษีไปลงในด้านที่ นำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว จากการที่มีเทคโนโลยีที่มีและใช้กันอยู่แล้ว ในปัจุบัน ของบริษัทเอกชนและรัฐบางหน่วยงาน ควรตรึกตรองให้คุ้มค่าโดยการนำภาษี มาลงทุนต่อยอด เพื่อพัฒนา ลดคอร์ส เพิ่มให้คุ้มค่า เพื่อลดการติดต่อ พึ่งพา
การใช้เงิน ภาษีไป จัดจ้างสิ่งที่อยู่ในวังวนเดิมๆกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งคือภาระ งบประมาณกับด้านที่ลงไปจ้างพนง.(คน)เพิ่ม ซึ่งมี ปัจจัยด้านภาระ หลายสิ่งอย่างที่พ่วง
เป็นภาระด้านต่างๆติดมาด้วย เช่น
ต้องนำภาษี ที่ถูกจัดเก็บมาและจัดสรรปันส่วนมา
ไปจ่ายเพิ่มลงกับ สวัสดิการด้าน เงินสำรอง เงินเกษียร ป.สังคม วันป่วย วันลา วันอื่นๆจิปาถะต่างๆนา กับ พนง.รัฐ บ้างๆแต่แท้จริงเงินส่วนมากคือ ปชช. แทนที่จะวกกลับไปพัฒนาที่คุณภาพชีวิตให้ เจ้าของเงินอย่างคน ที่ไม่ใช่พนง.รัฐ ได้มีสวัสดิการชีวิตที่ดีขึ้น แต่กับนำไปลงให้กับ พนง.ที่ไม่ได้มีส่วนหา แต่เป็นแค่ ส่วนฟันเฟืองเล็กๆในการ ขับเคลื่อน โดยใช้คำว่า หน่วยงานรัฐ(ส่วนกลาง )แค่นั้น แต่แท้จริงคือ ภาคปชช. เอกชน ที่เป็นตัวหาเงินมาส่งเสียเลี้ยง หน่วยงานให้มีรายได้ตังหาก
เพราะฉะนั้น ควรตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในหน่วยงานรัฐให้คอสค่อยๆลดสิ่งที่จะผูกติดตามมาติดให้ลดน้อยลงไปด้วย กับการจะจ้างหรือรับพนง.รัฐหนึ่งคน และประสิทธิภาพ ที่ได้ อาจ ไม่คุ้มค่าเทียบ กับการ ลงทุน นำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ทำส่วนนี้ แทน ซึ่งนำมาชั่งน้ำหนักแล้ว ควรใช้เงินภาษี นำไปลงทุนในด้าน นำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการ ว่าจ้าง มนุษย์ ให้ลดการใช้งบประมาณภาษีลงไปกับคน โดยใช้เหตุที่ไม่จำเป็นด้วยจะดีมากๆ เพื่อนำมาใส่กับเทคโนโลยีเพื่อให้ มาอำนวยความสะดวกใช้คุ้มเงินภาษีได้มากขึ้นตามไปด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เดินทางไป เพื่อทำการติดต่อ ลงทะเบียน เปิดใช้งาน แต่กับช่องทางเดิมๆอย่างในอดีต ที่ต้องไปติดต่อพนง.รัฐ ที่มีทางเลือกเดียวแค่นั้น ขออนุญาต ควรอัพเกรด เพิ่มตัวเลือก E-KYC ส่วนนี้ เพิ่ม ขึ้นมาด้วย นะ ของพระคุณครับ

iing97 ,

ใช้งานไม่ได้เลย

ขึ้นชื่อว่าเป็น application ที่จัดทำขึ้นมาโดยหน่วยงานของรัฐควรจะมีคุณภาพที่ดี สามารถใช้งานได้ สะดวก และตอบโจทย์การใช้งานของประชาชน เพราะเงินเดือนที่พวกคุณได้รับก็มาจากภาษีที่ประชาชนจ่ายให้ แต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนคือ application ที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งาน และไม่สามารถใช้งานได้เลย ดังนั้นควรจะพิจารณาได้แล้วนะคะ ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันคุ้มค่ากับภาษีที่ประชาชนเขาจ่ายไปให้หรือไม่ (ปล.ใจจริงไม่อยากจะให้ดาวเลยค่ะ)

👍🏻👍🏻&-9-98-81฿฿/฿.9/9 ,

เบื่อ

ทำไมต้องบังคับสมัคร เผื่อข้อมูลรั่วไหลใครรับผิดชอบ ต้องถามสมัครใจของคนอื่นด้วยดิ จากใจนร

App Privacy

The developer, dopa-bora, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

DLT QR LICENCE
Utilities
ขับดี
Utilities
PEA Smart Plus
Utilities
MWA onMobile
Utilities
True iService
Utilities
MEA Smart Life
Utilities