Screenshots

Description

Tra cứu thuốc là ứng dụng thuộc loại sức khoẻ, y tế, là từ điển tra cứu thuốc bao gồm hơn 40.000 loại thuốc và biệt dược
khác nhau được thiết kế khoa học nhằm hỗ trợ người dùng:
- Mô tả hình ảnh, chức năng, liều lượng sử dụng
- Tra cứu theo tên
- Tra cứu nhanh theo alphabet
- Lưu danh sách quan tâm

What’s New

Version 1.1

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Free cho phiên bản mới

App Privacy

The developer, Ho Quang Minh, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like