TrainFlix 4+

WISDOMWIDE COMPANY LIMITED

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • 3.2 • 229 รายการจัดอันดับ
    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Trainflix สื่อการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครู ที่มีความทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลกศตวรรษที่ 21 มุ่งพัฒนาความสามารถ จัดการการเรียนการสอนตามสาระวิชาที่บูรณาการเนื้อหากับศาสตร์วิชาชีพครู โดยหลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง เพื่อเป็นแนวทางให้ครูเกิดแนวคิด และเกิดแรงบัลดาลใจ นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.6.0

- เพิ่มวิดีโอ Youtube
- เพิ่มฟังก์ชั่นลบบัญชี

การจัดอันดับและความเห็น

3.2 จาก 5
229 รายการจัดอันดับ

229 รายการจัดอันดับ

benyaponnnn ,

รีวิว

เสียงไม่มีออกค่ะ ตอนดูคลิป

BiriBiriDesu ,

เด็กชอบเรียนรู้

มีประโยชน์มากค่ะ มีประโชน์มากๆ พัฒนาต่อไปนะคะ

l3aimai ,

แย่มาก

จัพัฒนาครู ควรพัฒนาแอพก่อน สมัครไว้แล้วเข้าไม่ได้บอกไม่มีบัญชี จะสมัครใหม่บอกใช้เมล์ไปแล้ว

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป WISDOMWIDE COMPANY LIMITED ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บและเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อมูลการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา