Tripitaka 91 V3.0 4+

Chanchai kamphanchana

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีน้ำเงิน)

เวอร์ชั่นบน Mac มีการเพิ่ม
- เพิ่มระบบแชร์หัวข้อธรรมไปยังแอพลิเคชั่นต่าง ๆ
- เพิ่มระบบการคัดลอกหัวข้อธรรมเพื่อแชร์ไปยังแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
- ออกแบบหน้าจอให้รองรับกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ลักษณะคล้ายกับโปรแกรม eBook ทั่วไป
เพื่อความสะดวกในการอ่าน ค้นหา บันทึก จดจำ ฯลฯ

อ้างอิงข้อมูลพระไตรปิฎกจาก : พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีน้ำเงิน)

สำหรับหัวข้อธรรมสำคัญนั้น จัดทำและและรวบรวมโดยคณะวัดสามแยก (www.samyaek.com) นำโดยอดีตพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาพระไตรปิฎก โดยให้คณะลูกศิษย์ (พระสงฆ์และฆราวาสขณะนั้น) อ่านพระไตรปิฎก พร้อมทั้งย่อสาระสำคัญในแต่ละเล่ม เพื่อสรุปเป็นหัวข้อธรรมให้ง่ายต่อการศึกษา และตกลงกันว่าจะใช้พระไตรปิฎก ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม พร้อมอรรถกถาแปล เป็นฉบับอ้างอิงสำหรับการดำเนินการ ในช่วงแรกของการจัดทำหัวข้อธรรม ได้จัดทำในรูปแบบหนังสือเป็นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา โดยมีการจัดเรียงหัวข้อธรรมเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน และต่อมาทางทีมงาน tripitaka91.com จึงนำหัวข้อธรรมดังกล่าวมาจัดทำเพื่อแสดงผลในรูปแบบของ Application ต่าง ๆ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0.2

เวอร์ชั่นบน Mac มีการเพิ่ม
- เพิ่มระบบแชร์หัวข้อธรรมไปยังแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
- เพิ่มระบบการคัดลอกหัวข้อธรรมเพื่อแชร์ไปยังแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
- ออกแบบหน้าจอให้รองรับกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ลักษณะคล้ายกับโปรแกรม eBook ทั่วไป
เพื่อความสะดวกในการอ่าน ค้นหา บันทึก จดจำ ฯลฯ

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
1 รายการจัดอันดับ

1 รายการจัดอันดับ

pkkopen ,

ยินดีในส่วนบุญครับ

ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศล ที่นำมาเผยแพร่เป็นธรรมะทานในกับผู้ที่ศึกษาและอ่านครับ

Ordinaryplane ,

เวอร์ชั่นเก่าดีกว่า

น่าจะเปิดโอกาสให้ใช้เวอร์ชั่นเก่าได้ด้วย

Nongkm07 ,

ขอบคุณคับ

ขอบคุณคับ ดีคับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Chanchai kamphanchana ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณอาจจะชอบ

หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ